Livförsäkring - Hur bokföra inbetald premie?

Finns det någon bra idé hur man bokför inbetald premie för livförsäkring? Ska man endast se det som en utgift?