Livförsäkring - Hur bokföra inbetald premie?

Finns det någon bra idé hur man bokför inbetald premie för livförsäkring? Ska man endast se det som en utgift?

Ja, jag rekommenderar att man ser det som en ren utgift, givet att det inte är en livförsäkring som är kopplad till ett sparande / kapitalförsäkring. Jag tänker framförallt på t.ex. Allmänna änke- och pupillkassans livförsäkring. Där består premien av ett en del sparande.