Livsplan, skulder räntor, fel text i graf

När man väljer graftypen räntor för skulder i livsplanen visas fel text när man hovrar med musen över grafen.

Det saknas även ett mellanslag innan åldern i översta raden. Det borde stå “2032, 39 år”

Fortsätter med en till bugg. Om man ändrar graftypen till Amortering så försvinner värdet på skulderna i tabellen. Jag ser inte heller något i grafen trots att jag ställt in amortering. Valde typen amortering i %, väljer man värde i kr så visas belopp.

Texten i amorteringsgrafen är också fel.

Nedersta raden i tabellerna döljs av rullisten

Tack @Muraks fixar detta till nästa vecka. :+1:

Tänkte bara hojta till om att alla dessa fel är nu fixad. :+1:

1 gillning