Livsplanrapporten: en genomgång och introduktion

Livsplansrapporten hjälper dig att sammanställa dina kategorier, tillgångar och skulder för perioder bortom 12 månader. Den hjälper dig även med en prognos för ditt resultat, din förmögenhet och ditt kassaflöde.

Jag rekommenderar att börja läsa introduktionen till Livsplan-konceptet om du inte har gjort det.

Du hittar Livsplansrapporten under “Rapporter => Budget => Livsplansrapport”. Det viktigaste att vara medveten om i rapporten nedan är:

 • (1) De olika flikarna där väljer vilken del av Livsplanen du vill jobba med

 • (2) Tabellen som sammanställer siffrorna för fliken

 • (3) Tidsperioden som du vill få fram beloppen för

 • (4) Växlaren som hjälper dig att ge olika perspektiv inom fliken

Översikten

Det viktigaste att veta om översikten är att den hjälper dig med följande tre sammanställnings- eller översikt-perspektiv :

 • Resultatet - den sammanställer inkomster och utgifter och räknar även fram ett resultat i din period.

 • Balans - den sammanställer dina tillgångar och skulder och räknar fram din förmögenhetsprognos.

 • Kassaflöde - den kanske viktigaste delen där Spirecta räknar fram inkommande och utgående kassaflöde i form av:

  • Ingående = summan av alla dina inkomster och uttag / försäljningar av dina tillgångar

  • Utgående = summan av alla dina utgifter, amorteringar på skulder och månadssparande

Det viktigaste i denna fliken är att se till att hålla kassaflödet marginellt över noll. Om du har ett högt positivt kassaflöde på årsbasis så betyder det att du har pengar som inte har någon uppgift. Alla pengar bör antingen allokeras till en utgift, ett sparande eller en amortering.

Det enda undantaget till ovan är att man kan vilja ha lite reservutrymme eftersom man kan se överskottet i kassaflödet som en slags buffert eller marginal för att det ska gå fel i beräkningen.

1 gillning