Många utlägg till mitt företag (eller sambo, partner etc) - hur bokför jag det?

Jag har ett konto för utlägg privat mot mitt företag. Jag handlar på mitt privata kreditkort.

Hur bokför jag det?

Utlägg från bankkontot

Låt oss börja med det logiska sättet för att sedan ta hand om kreditkortet. :slight_smile:

Jag tänker att förutsättningen här är att det rör sig om många utlägg så att man inte kan hantera det genom att man bokför en utgift i sin ekonomi som sedan krediteras enligt denna artikeln.

Nyckeln i det här resonemanget är att man måste skapa en tillgång som heter t.ex:

  • Fodran på mitt AB

Det vill säga att det är nästan som att du lånar ut pengar till ditt bolag och att ditt bolag har en skuld till dig. När man sedan handlar någonting från sitt konto till företaget så kommer klon:

  • Du kategoriserar t.ex. inte “Office Depot” som en utgift utan du gör det som en överföring.

  • En överföring från “Ditt bankkonto” till “Fodran på mitt AB”.

Det som händer då i bokföring blir korrekt:

  • Saldot på bankkontot minskar, eftersom pengarna går till Office Depot

  • Din fordran ökar, det vill säga att “Fordran på mitt AB” ökar med samma belopp

  • Utgiften “Office Depot” hamnar INTE som en utgift i din ekonomi eftersom det inte är en utgift i din ekonomi. :wink:

Illustrerat så ser det ut som följer:

Så här gör du Om transaktionen manuellt i Spirecta:

Företaget återbetalar sin skuld

När sedan företaget gör en återbetalning, då blir det en överföring i motsatt riktning.

  • Bankkontot ökar i värde eftersom det kom in pengar från företaget

  • Fordran på företaget minskar eftersom de amorterade

  • Det registreras INTE som en inkomst i din ekonomi eftersom det är ju inte någon lön du har fått.

Illustrerat så ser det ut som följer:

Praktiskt i Spirecta om du inte gör det vid import:

Utlägg från kreditkortet

Här blir resonemanget i princip identiskt men vi har den här situationen istället:

Det vill säga att överföringen går från skulden “Kreditkort” till tillgången “Fordran på företag”. I övrigt samma princip som tidigare.

Praktiskt i Spirecta gör du:

Återbetalningen från företaget

Sker på liknande sätt enligt nedanstående illustration.

Det vill säga att det blir en överföring från tillgången “Fordran på ftg” till skulden “Kreditkort”.