Materiella tillgångar i fyra-hinkar-rapporten har inget tillgångsslag

Det verkar ha tillkommit en ny flik i fyra-hinkar-rapporten, tillgångsslag. Dock presenteras mina materiella tillgångar (ganska stor post iom ägt boende) i den rapporten som reports.balance.four_buckets__report.table.not_defined. Problemet antar jag är att man inte kan sätta tillgångsslag på materiella tillgångar. Samma problem uppstår även på tillgångar av typen “Onoterat innehav eller bolag”.

Mitt förslag är att tillgångstypen är “fallback” om tillgångsslag är odefinerbart.

Bekräftad! Tack.

Den kommer fixas i början av nästa vecka när nästa uppdatering kommer. :+1:

Det här är löst nu. :+1: