Negativt saldo ökas hela tiden på mitt kreditkort

Vad gör jag för fel som leder till att (negativt) saldo ökas hela tiden på mitt kreditkort?

När jag amorterar på skulden borde ju den summan plussas på istället. På mina andra kreditkort blir det som det ska.

För att ge lite sammanhang. :slight_smile:

Ett kreditkort är ju de facto en skuld, det vill säga att jag använder någon annans pengar för att betala mina utgifter. När jag gör min betalning i slutet av månaden så amorterar jag på skulden. Så långt allt väl.

Men vad som har hänt i exemplet ovan är att man har ett negativt saldo - vilket översatt till verkligheten betyder att jag har betalat för mycket till kreditkortsleverantören. Det är de som är skyldiga mig pengar. Dvs. ett minussaldo är mer eller mindre som ett tillgodokvitto. Då blir det också logiskt att en amortering faktiskt ökar saldot - eftersom jag ger leverantören än mer pengar och ökar mitt tillgodokvitto.

Exempel - så som vi är vana att se det

Här har jag handlat på ICA för 1500 kr och sedan har jag betalat räkningen på 800 kr. Då har jag en skuld på 700 kr kvar till kreditkortsleverantören. Precis som det ska.

Det som har hänt här

Samma scenario som i ovan med att jag har handlat på ICA för 1500 kr, men nu har jag betalat 2500 kr. Då har jag ett tillgodo / fodran på kreditkortsleverantören på 1000 kr, vilket i Spirecta syns om -1000 kr. Din skuld är -1000 kr = du har ett tillgodo på 1000 kr.