Nya "uppdatera tillgångar"-fliken och feedback på den

Jag testade nya fliken för att uppdatera värden snabbt på tillgångar. det här inlägget beskriver mina fynd.

 • Fliken finns för tillgångar, men enligt mig bör den även finnas för skulder.
 • Funktionen spelade mig ett spratt då den tog bort inmatningsrutan då jag tog bort siffrorna jag hade skrivit in i rutan och skrev att differensen blev hela tidigare värdet fast negativt. Vid övre bilden var värdet 0 i rutan sedan tidigare. Problemet hände 2 gånger och då blev slutresultatet enligt bilderna nedan:

 • Det verkar som att det fortfarande inte går att uppdatera värde om det är samma som tidigare. Den funktionen vill jag gärna se så att det är enkelt att se vilka tillgångar jag uppdaterat värde på och ej. Om en tillgång har samma värde över flera månader ser det annars lätt ut som att jag har struntat i att uppdatera värdet. Om det inte går, så skulle jag även gärna se att nya värdet kan sättas till 0.
 • Rullgardinslistan till höger ser inget vidare ut, den är för smal vilket också gäller på andra ställen i spirecta. Se bild nedan. Det är helt okej att knappen för rullgardinslistan är smal men fördelaktigt vore om listan som rullas ut är av tillfredställande storlek.

 • Ok-knappen är missvisande. Jag tycker mig ha klurat ut att den funkar att klickas på då texten är vit, vilket verkar gälla då värdet i rutan inte är samma som tidigare, dvs. differensen är skild från 0. Det som vore bättre är om knappen är osynlig och oklickbar då man inte kan klicka på den men att så fort man kan klicka på den så visar den sig och blir klickbar.
 • Sorteringsordningen på tillgångarna verkar vara enligt senaste uppdateringsordning inom sin kategorigrupp. Vad är tanken här? Sorteringen är i sig inte nödvändigtvis dålig men jag skulle önska att jag kunde se rubrikerna på tillgångskategorierna vid tillgångarna då de är sorterade på det viset och att det är tydligt att det är så listan är sorterad. Jag skulle också se nytta av att kunna sortera tillgångarna helt och hållet i ordning av senast uppdaterade värde/längst tid sedan senast uppdaterade värde utan hänsyn till kategorigrupper.

Bara observationer!
Jag har funderingar kring OK-knappen:

 • måste jag klicka på ok för varje rad jag vill uppdatera? Min uppfattning efter att ha testat lite är att alla värden sparas oavsett vilken rad jag klickar på. Varför ha en knapp för varje rad då? Det är däremot bättre än hur budget fungerade tidigare där inskrivna värden raderades om man ändrat flera rader utan att klicka på ok mellan😁
 • klicka ok utan att ändra värdet skulle sätta det till samma som innan men uppdatera datumet.
1 gillning

Det här är klurigt rent bokföringsmässigt. Eftersom senaste uppdatering anger senaste verifikation. Om vi gör så att den tillåter att man har oförändrat värde (differens = 0), då kommer man i transaktionslistan få en transaktion som har beloppet 0. Tycker vi det är okej så är det en relativt enkel lösning.

Då har vi gjort en hel del uppdateringar på den här vyn i dagens uppdatering.

Tyvärr har vi dock inte lyckats med någon bra lösning kring datumet. Den enda workarounden är isf. att gå in på den senaste transaktionen för tillgången och ändra datumet till dagens datum.

Det skulle inte gå att skapa en egen knapp med texten “Samma värde som tidigare” som bara förändrar senaste uppdateringsdatumet, inget annat?

Om vi tittar på det bokföringstekniskt så finns det två lösningar:

 1. Ta den senaste transaktionen och flytta den framåt i tiden. Men det är ingen bra lösning eftersom den då kommer ta värdet innan dess och flytta det framåt i tiden.

  Dvs. om vi har 100 i värde per 31 december och 50 kr 1 februari. Om vi då flyttar 1 februari-transaktionen till 1 mars, då kommer den tro att den var 100 kr under januari och februari.

  I min mening ingen bra lösning.

 2. Det andra alternativet är att skapa en “noll”-transaktion. Det borde vara den bästa lösningen om man är okej med att ha transaktioner i sin översikt som är just “0”.

Vad tror ni om det @Muraks och @Emil?

Det är som du säger klurigt, alternativ 1 är inte ett bra alternativ tänker jag också. Alternativ 2, det blir ju inte helt rätt att lägga till nolltransaktioner, vad skulle de bokföras mot? Vi har ju “eget kapital” som vi kan använda förstås men det blir ju fel ändå. Det känns inte rätt att göra på det sättet, men det är väl inte mer eller mindre rätt än något annat.
Jag är nog beredd att ändra min åsikt till att inte uppdatera värdet på det sättet utan att låta det vara kvar som det är. :slight_smile:

@Muraks - Om jag provpratar - vi kan ju nolla på båda sidorna (dvs. eget kapital / tillgången). Tänk på att “nollningen” bara innebär den enskilda transaktionen eftersom värdet på en tillgång är en summa av alla tidigare transaktioner på tillgången. Hänger du med?

Jag instämmer på att alternativ 1 inte blir någon höjdare. Det jag har tänkt är dock om det är så att det går att förändra senaste ändringsdatum utan att skapa eller modifiera en transaktion alls. Något i stil med “if oförändrat värde, then set senaste uppdateringsdatum to dagens datum”. Jag har endast lite erfarenhet av programmering men tänker mig att en sådan snutt kod borde vara busenkelt. Är jag ute och cyklar med den föreställningen?

Tillgångar och skulder som kontinuerligt har samma värde rörs sannolikt ytterst sällan. Om man vet om att man sällan ändrar värdet på en viss tillgång/skuld så tänker jag att det inte finns något större intresse av att gå in på den och kolla särskilt ofta. Då tänker jag mig att det är okej med om det skulle stå ett gäng nolltransaktioner. Men det kanske är så att om det finns flera nolltransaktioner i rad så kan spirecta kan ta bort senast föregående nolltransaktion om jag lägger till en ny sådan? Då skulle det kunna hålla rörigheten nere. Alternativt att det finns en kryssruta som användaren kan bocka i/ur beroende på om man vill se nolltransaktioner eller ej? Skulle det kunna vara något?

Jag ska göra ett förslag. Det du skriver hade fungerat på den sidan där vi är, men vi hade fått en mängd följdfel på andra sidor tyvärr. Låt mig testa och återkomma i uppdateringen i nästa vecka. :+1:

Jo jag förstår principen men jag gillar inte att vi ska ha transaktioner på 0 kr bara för detta.
Ja en lösning som Erik föreslår är ju också ett sätt som faktiskt är lösningen till det vi skulle vilja ha, men då börjar man komma med undantag till hur systemet fungerar och öppnar man den lådan blir det snabbt följdfel och oanade konsekvenser på andra ställen :slight_smile:

Jag behövde (tyvärr :scream:) uppdatera värdet till en värdeminskning på några tillgångar den här månaden. Värdeökningarna funkade kanon men värdeminskningarna visade rätt resultat i snabbvyn men OK-knappen försvann inte och sedan när jag kollade på tillgången hade det registrerats som en uppdatering på 0 kr.

Tack @Thea - kommer att fixas denna vecka. :+1:

Ett inlägg delades upp till ett nytt ämne: Uppdatera värdet på flera skulder på en gång precis som tillgångar