Nya "uppdatera tillgångar"-fliken och feedback på den

Jag testade nya fliken för att uppdatera värden snabbt på tillgångar. det här inlägget beskriver mina fynd.

  • Fliken finns för tillgångar, men enligt mig bör den även finnas för skulder.
  • Funktionen spelade mig ett spratt då den tog bort inmatningsrutan då jag tog bort siffrorna jag hade skrivit in i rutan och skrev att differensen blev hela tidigare värdet fast negativt. Vid övre bilden var värdet 0 i rutan sedan tidigare. Problemet hände 2 gånger och då blev slutresultatet enligt bilderna nedan:

  • Det verkar som att det fortfarande inte går att uppdatera värde om det är samma som tidigare. Den funktionen vill jag gärna se så att det är enkelt att se vilka tillgångar jag uppdaterat värde på och ej. Om en tillgång har samma värde över flera månader ser det annars lätt ut som att jag har struntat i att uppdatera värdet. Om det inte går, så skulle jag även gärna se att nya värdet kan sättas till 0.
  • Rullgardinslistan till höger ser inget vidare ut, den är för smal vilket också gäller på andra ställen i spirecta. Se bild nedan. Det är helt okej att knappen för rullgardinslistan är smal men fördelaktigt vore om listan som rullas ut är av tillfredställande storlek.

  • Ok-knappen är missvisande. Jag tycker mig ha klurat ut att den funkar att klickas på då texten är vit, vilket verkar gälla då värdet i rutan inte är samma som tidigare, dvs. differensen är skild från 0. Det som vore bättre är om knappen är osynlig och oklickbar då man inte kan klicka på den men att så fort man kan klicka på den så visar den sig och blir klickbar.
  • Sorteringsordningen på tillgångarna verkar vara enligt senaste uppdateringsordning inom sin kategorigrupp. Vad är tanken här? Sorteringen är i sig inte nödvändigtvis dålig men jag skulle önska att jag kunde se rubrikerna på tillgångskategorierna vid tillgångarna då de är sorterade på det viset och att det är tydligt att det är så listan är sorterad. Jag skulle också se nytta av att kunna sortera tillgångarna helt och hållet i ordning av senast uppdaterade värde/längst tid sedan senast uppdaterade värde utan hänsyn till kategorigrupper.

Bara observationer!
Jag har funderingar kring OK-knappen:

  • måste jag klicka på ok för varje rad jag vill uppdatera? Min uppfattning efter att ha testat lite är att alla värden sparas oavsett vilken rad jag klickar på. Varför ha en knapp för varje rad då? Det är däremot bättre än hur budget fungerade tidigare där inskrivna värden raderades om man ändrat flera rader utan att klicka på ok mellan😁
  • klicka ok utan att ändra värdet skulle sätta det till samma som innan men uppdatera datumet.
1 gillning

Det här är klurigt rent bokföringsmässigt. Eftersom senaste uppdatering anger senaste verifikation. Om vi gör så att den tillåter att man har oförändrat värde (differens = 0), då kommer man i transaktionslistan få en transaktion som har beloppet 0. Tycker vi det är okej så är det en relativt enkel lösning.