Oklarheter i 12-månaders budgetöversikt

I rapporten 12-månaders budgetöversikt är staplarna olika tydligt graderade i mitten och ut mot kanterna. Varför är det så? I resultatrapporten är det ingen skiftande färg. Bara design? :slight_smile:

I sammanfattningen finns tre rader, budgeterade inkomster, budgeterade utgifter samt totalt budget. Den visar dessutom differensen mellan utgifter och inkomster (som är bra) och okej totalt är inkomster - utgifter, men det känns ointuituvt. I andra rapporter har jag sett “Differens” vilket är tydligare.

Yes, det är bara design (tyvärr :man_facepalming:).

I nästa uppdatering kommer “Totalt budget” bytas till differens. Tack för feedbacken. :+1:

1 gillning