Önskar att rapporter med rullande 12 månader samt datum intervall överförs till tabellform också

Noterade när jag tittade på en rapport för en utgiftstkategorigrupp att staplarna man ser är rullande på 12 månader vilket är bra. Men tabellen under är valbar på år och följer inte det rullande läge man ser på staplarna.

Det bästa vore nog att lägga till en tabell för rullande och behålla 12 mån översikt samtidigt.

Administera → Klicka på en utgiftskategorigrupp
Notera staplar samt översikt.

1 gillning

Yes, så är tanken att det ska bli framgent. Så här ser det ut t.ex. i en rapport som jag håller på med nu.

Däremot kommer det ta lite tid för oss att implementera det i alla rapporterna. De är byggda vid lite olika tillfällen så det är lite jobb att göra.

Skicka därför gärna en lista med vilka rapporter du finner mest akuta så kan vi försöka prioritera dem.

1 gillning

Fixat i och med:

Riktigt bra!

Ser fram emot nästa period av transaktioner för att leka med alla nya funktioner

1 gillning