[Önskemål]: Koppla ihop en tillgång med tillhörande skulder

Från Stefan L:

Bör man inte kunna koppla ihop ett lån med en tillgång ?- ex Bolån 1 till Villavägen 1 och Bolån 2 till Fritidsvägen 1. på så sätt skulle man kunna se belåningsgrad och skuldkvot på respektive fastighet och kunna jämmföra detta med andra globalt.