Önskemål: lägga till inställningar-fliken på budgetrapporterna

Önskemål…
Jag saknar rubriken “Inställningar” i de två olika budgetrapporterna som ger mig/oss möjlighet att anpassa rapporterna och som finns valbara för resultat- och balansrapporterna.
Går det att lägga till dessa?

1 gillning

Lägger in det i planeringen för de kommande veckorna. :+1:

1 gillning

Toppenbra @janbolmeson, tack! :+1:t2::pray:t2: