Önskemål om förbättringar för Importregler-funktionen

Detta inlägg innehåller flera åsikter och förslag på importregler-funktionen. Jag har medvetet lagt dem i samma inlägg för att slippa trafikstockning i forumet. Om jag borde gjort annorlunda, ge mig gärna feedback på det! :slight_smile:

  1. I nuläget kan användaren välja att beloppet ska vara större än eller mindre än ett valt värde. Jag vill dock ha möjligheten att välja ett intervall som beloppet befinner sig inom. Detta är fördelaktigt då man exempelvis kan ha återkommande utgift i annan valuta och beloppet i SEK skiljer sig lite grann mellan betalningarna.

  2. I nuläget visas ett reglage för att välja hur aktiv/passiv en transaktion är som användaren måste ställa in. Jag vill ha möjligheten att låta transaktionen få samma aktiv/passiv-procent som den kategori som transaktionen ska hamna i. Detta görs nog smidigast genom att jag som användare kan bocka i en kryssruta med detta alternativ. Eller tvärtom, att jag behöver kryssa i en ruta för att kunna välja aktiv/passiv-grad manuellt. Det kanske är bättre. Dessutom vore det pedagogiskt med en kort förklaring av tanken med aktiv/passiv-indelningen alternativt länka till den artikeln.

  3. Om jag väljer att transaktionen ska definieras som en överföring finns fortfarande aktiv-passiv-reglaget kvar. Distinktionen aktiv kontra passiv gäller väl enbart för inkomster respektive utgifter? Om ja, då önskar jag att om jag väljer överföring så försvinnner reglaget eller åtminstone att det låses/blir obrukbart och en text säger att det är enbart applicerbart för inkomster och utgifter.

  4. När spirecta använder sig av en importregel för att kategorisera en transaktion får jag som användare inte veta att det är vad som sker. Det innebär att jag själv ofta kan bli fundersam över om spirecta själv chansar med sin kategorisering på transaktionen eller om min regel faktiskt fungerade i verkligheten. Jag önskar att spirecta på något enkelt sätt berättar för mig att det var MIN regel som valde kategori för transaktionen. Det kan göras genom en likadan textbit som då spirecta varnar för dubletter för överföringar mellan konton, men i en annan färg som typ grön. Detta förslag skulle även hjälpa mig som användare att förstå om jag skapat en regel som påverkar fler transaktioner än jag vill. Då vore det kalasbra om det visas en liten ruta som säger “Fungerade inte importregeln som du ville? Klicka här för att redigera den” och en knapp som tar mig direkt till den importregeln (i en ny flik!).

  5. Jag har inte testat detta men redovisar min tanke ändå. Jag antar att det är möjligt att ha två eller fler importregler som funkar för samma transaktion. Då kan det vara så att jag har två olika importregler som vill lägga transaktionen i olika kategorier. Jag vet inte hur spirecta hanterar det men kan tänka mig att den ena importregeln får sin vilja igenom. Att den konflikten uppstod vet inte jag som användare i alla fall. I sådana fall vill jag välja kategori manuellt. Mitt förslag är också att vid fall då flera importregler “överlappar varandra” och vill lägga en och samma transaktion i olika kategorier så ska spirecta berätta det gör mig. Det kan göras precis som i förra punkten med en liten textbit som varnar om att transaktionen matchar flera importregler (och ange vilka), spirecta berättar att jag manuellt behöver välja kategori och uppmanar mig att justera de nämnda importreglerna för att undvika konflikter i framtiden. Precis som i förra punkten kan spirecta visa knapp för att ta mig till de berörda importreglerna i vars sin ny flik.

  6. I nuläget berättar inte spirecta för användaren om importrelgler tar hänsyn till gemener och versaler för transaktionens titel. Det går förvisso att ta reda på i testfunktionen i steg 2 genom att testa sig fram. Det vore dock tydligare om det stod i steg 1, vid rutan där man matar in text för transaktionens titel, om spirecta tar hänsyn till gemener och versaler eller inte.

  7. Detta förslag är jag inte lika säker på som jag är med de andra, men jag vädrar tanken ändå. Det kan vara en tydligt om det är så att jag kunde gå in på mina importregler och se respektive transaktioner de har använts på. På så vis kan jag se hur mycket importregeln använts. Om det är så att en importregel har visat sig vara problematisk och jag inte har redigerat den direkt när spirecta har varnat mig om att den inte funkar så bra (enligt punkt 4 och 5) så skulle detta vara ett tydligt sätt att se över vilka transaktioner den har påverkat och därmed som jag manuellt kan behöva fixa till.

  8. Den här är lite lustig. Jag som användare kan i steg 1 välja “kan vara vad som helst” för både transaktionens titel och dess belopp i samma importregel. Det innebär ju att den här regeln gäller för ALLA transaktioner. Det kanske är värt att göra någon begränsning här som att man inte tillåts välja “kan vara vad som helst” för både titel och belopp. Alternativt att spirecta varnar om att importregeln kommer inkludera alldeles för många/för stor andel av ens transaktioner och man rekommenderas att göra fler importregler med mer begränsade villkor.

  9. Det vore smidigt med en knapp för att duplicera redan existerande importregler om man vill skapa flera stycken som är lika varandra.

  10. I importen vore det smidigt om spirecta visar ett värde på hur många och/eller hur stor andel av alla transaktioner som programmet själv föreslog rätt kategori för, hur många som mina egna importregler lyckades välja rätt och även hur många som det inte fanns något förslag på kategori för. Utifrån den infon kan spirecta kanske föreslå för användaren om det är värt för denne att skapa importregler för att göra importen smidigare. Jag förstår dock om detta inte skulle vara aktuellt längre då automatiska importen börjar användas.

Det här blev långt och mycket men jag tror att det här skulle få importreglerna att “levla” upp ett par steg :slight_smile: