[Önskemål]: Rapport som visar hur köp i en investering gett avkastning över tid

Kom in till supporten tidigare idag:

En funktion som jag saknat väldigt mycket är att förstå hur köp i samma investering, fördelat över tid, gett för avkastning. Av de tillfällena som jag köpt (tex Tesla, vilket gav mig bäst avkastning.

Något som skulle vara väldigt lätt för dig att lägga till!

Vid registrering av en transaktion av tillgång som tillgångsslag Aktie, fond mm skulle du kunna ge möjligheten att ange aktiekurs/NAV mm ( ett fält).

Då kan du på sidan för tillgången, i grafen där du visar utvecklingen av värdet visa grafen som en areagraf . Varje serie visar respektive transaktion.

Det skulle vara en killer feature och lätt för dig att lägga till.