[Önskemål]: Summera inkomster och utgifter i sista steget i importen

Tips! Summera importen så kan man lätt jämföra med sin excel-fil för att se att det stämmer.

Mvh Klas

Bra idé!

Pratar vi summering av raderna eller visning av saldot efter sista importtransaktionen?

Vid en överföring kan man stöta på “Potentiell existerande överföring”. Tar man bort den raden, kommer inte summa/saldot stämma mot egna excelfilen. I stället för att raden tas bort, kan den stå kvar gråmarkerad, med betydelsen att den inte importeras men räknas med i summa/saldo. Dock en UX-utmaning (användargränssnitt).