[Önskemål]: Tydlig lista för värdeuppdatering av tillgångar & skulder

När jag ska uppdatera värde på tillgångar och skulder ser jag en lista på dem och jag ser vilket datum de uppdaterades senast. Det är dock ganska enkelt att komma upp i många tillgångar med alla bankkonton, alternativa investeringar, materiella tillgångar, pensioner och allt annat man har. Eftersom jag måste titta på vartenda rad individuellt för att se om jag har uppdaterat den blir det svårt att få bra överblick över vilka tillgångar & skulder jag har uppdaterat värde på och inte. Dessutom kan jag inte uppdatera värde på en tillgång/skuld som har oförändrat värde sedan sist så då måste jag själv hålla koll på det också.

För det första skulle jag önska att för tillgångar/skulder vars värde är oförändrat skulle jag kunna bokföra det så att det syns att jag har uppdaterat värdet. Jag skulle också vilja kunna sätta en tillgångs/skulds värde till 0 (minns inte om jag kan det eller ej). Utöver det skulle jag önska att det skulle finnas en snabbknapp för “oförändrat värde” direkt i listan som föreslås i nästa stycke utan att behöva klicka in på “uppdatera värde”. Antingen tänker jag att den knappen finns på varje individuell rad, eller att jag kan markera de rader jag vill och sedan klicka på en sådan knapp högst upp på sidan. Eller båda alternativen.

För det andra skulle jag önska att spirecta genererar en lista med tillgångar & skulder som jag behöver uppdatera värde på. Det kan vara en gemensam lista för både tillgångar och skulder. Jag ser framför mig att jag är i den listan, går in på en tillgång/skuld och uppdaterar värdet, klickar på “bekräfta” eller liknande, spirecta skickar mig till listan igen och då är tillgången/skulden jag nyss uppdaterade borttagen från listan. Då går jag in på och uppdaterar värdet på nästa tillgång/skuld och den försvinner från listan. På det viset arbetar jag mig igenom listan tills den är tom och då visas en stor grön bock som visar att jag är klar och spirecta ger mig en komplimang för att jag varit duktig :blush:

5 gillningar

Bra förslag Emil! Angående listan i sista stycket. Hur tänker du att “behov av uppdatering” definieras? Kan man (istället?) exempelvis få sina tillgångar/skulder sorterade i ordning efter uppdateringsdag, så att de äldsta hamnar överst?

Det skulle kunna vara en flik i importmenyn som heter ”uppdatera tillgångar”.
En lista med tillgångar (kanske valbara exakt vilka) visas. Varje rad visar information om:

  • namn på tillgång
  • värde
  • senast uppdaterad
  • ett öppet fält där man kan skriva in nytt värde. Värdet kopplas till den inkomstkategorin man fördefinierat utan att fråga om det.
  • fält för datum, dagens datum förvald.
  • ok-knapp, Som i ”skapa budget”. Men ifyllda värden ska inte raderas om man klickar ok på en rad.

Om jag bara utgår från mig själv tänker jag att jag skulle vilja att listan skapas utifrån vilka tillgångar & skulder jag inte uppdaterat den innevarande kalendermånaden. Det ser jag som behov av uppdatering. Men jag förstår att andra kan vilja ha det på annat vis. Där har jag tyvärr inte så bra förslag att komma med. Men kanske att spirecta låter användaren välja själv hur lång tid sedan det ska ha gått sedan senaste uppdatering för att tillgången/skulden ska hamna på listan. Har du några tankar här?

Jag gillar förslaget att de som är i mest behov av uppdatering hamnar överst. Det tänker jag att man själv skulle kunna välja att få raderna sorterade på det viset. Där tänker jag att nyckelordet är just att användaren själv får välja hur listan sorteras. Jag själv skulle exempelvis se nytta av att se alla rader i samma kategorigrupp intill varandra eftersom jag har flera konton hos samma bank och därmed kollar värdet på dessa efter varandra för att slippa hoppa mellan hemsidor och behöva logga in fler gånger än nödvändigt.

Jag tänker också att jag själv skulle vilja att när jag arbetat mig igenom listan och gjort den tom vill jag att den ska få vara tom ett bra tag tills det finns behov för mig att uppdatera värden igen. Jag tänker det för att jag vill ha lite peace of mind.

Riktigt bra förslag. Låt mig fundera lite på hur man kan göra det rent tekniskt. :slight_smile:

Utmaningen som jag ser är nämligen hur värdeförändringen ska bokföras. Vissa bokför mot eget kapital (enkelt) eller mot valfritt förinställt inkomstkonto. Måste fundera lite.

Jag använder ett kalkylblad till att för varje konto markera i grönt när jag har importerat transaktioner respektive uppdaterat värdet på tillgången.


“N/a” betyder att inga transaktioner finns, eller ingen värdeförändring.

Motsvarande funktionalitet i Spirecta vore nice (men inte hög prio). En enkel tabell med konton och månader, där jag kan klicka i ett kryss i varje cell när jag är klar.

Ett förslag:
Lägg till en sida i stil med “Mitt arbetsflöde” i Spirecta. Här eller någon annanstans:

Här kan man lägga in ovanstående tabell. Gärna även ett stort fritextfält, där jag kan klistra in mitt dokumenterade arbetsflöde. Kan också var bra att dokumentera hur jag ska kategorisera vissa saker. Beslut kring t.ex. om jag redovisar lön som bara netto eller som brutto & skatt. Dvs allt kring hur jag använder Spirecta och status.

En variant på det här är en ny sida där man kan uppdatera värdet på flera tillgångar samtidigt och sortera dem efter senaste uppdateringen:

2 gillningar