[Önskemål] Tydligare besked om spirecta sparar/inte sparar om jag lämnar importen

Som det är nu kan jag använda importfunktionen och vara i steg 3 där jag bekräftar kategorier på transaktionerna. Låt säga att jag inser att jag gjort något tokigt och vill avbryta det jag håller på med. Spirecta berättar inte för mig om programmet sparar eller inte sparar det jag redan har importerat om jag klickar mig bort från importen genom att exempelvis klicka på loggan för att komma till startsidan.

Ett annat scenario är där jag är i steg 3 i importen och inser att jag gjort något tokigt och vill gå tillbaka till något tidigare steg. Då berättar spirecta inte för mig om programmet sparar det jag gjort hittills i steg 3 i form av bekräfta kategorier eller inte. Rädslan för detta scenariot är att det vore tråkigt om jag gick ett steg bakåt för en sådan liten sak som att jag exempelvis insåg att jag valde fel bankkonto jag importerade ifrån för att sedan klicka framåt igen och inse att allt det jag gjort är försvunnet och jag måste göra om det.

Jag tror att den feedback jag vill förmedla är att jag skulle önska att spirecta berättar/varnar mig om jag är på väg att göra något som gör att det jag gjort hittills inte sparas. På andra hållet skulle jag också önska att om det är så att spirecta sparar allt jag gjort om jag klickar mig bakåt i stegen i importen eller klickar mig till startsidan från importen så säger programmet till mig att det sparade det jag hittills gjort. För att göra det här tydligare skulle det också kunna finnas en “avbryt”-knapp mellan knappen för föregående och knappen för nästa sida. Jag tänker på hur exempelvis om jag stänger Word så uppstår en ruta som frågar mig om jag vill spara eller inte spara det jag gjort. Det skulle jag säga är en bra målbild för hur det kan fundera på ett för användaren tydligt sätt. Det finns andra sidor i spirecta som har liknande interface som importen och jag tänker samma saker i de sidorna som för importen.

Jag förstår om den automatiska importen skulle göra att det här inte är ett problem. Men i så fall skulle jag föreslå att detta tolkas som feedback på hur det i allmänhet kan vara värt att förtydliga och förenkla för användaren och att mycket som man själv kan tänka sig är självklart för många andra inte är det :slight_smile:

Bra förslag. Jag har inte tänkt på det.

Tar med mig det till utvecklarna och ser vad vi kan göra. :+1: