Pajdiagram i resultatrapport

Vet inte om det bara är jag, men hade nog föredragit ett diagram som visar hur stor andel av totalen (samt belopp) som varje utgiftskategori utgör istället för stapeldiagram med enbart belopp.

Resultatrapport > Per kategori

Risk för att det blir plottrigt, men det kanske går att göra någon inställning där de som är väldigt små grupperas.

Ja, den här grafen har varit klurigast för mig hittills. Men det är kanske som du skriver att man borde slå ihop de minsta till en “övrigt”.

Har experimenterat lite med det här också:

Men tycker helt ärligt att den är klurig. Ett annat alternativ är:

Vad tänker du?

Tjenare :slight_smile:

Den aktuella grafen tycker jag är “bra” och fyller sin funktion (Även om den blir rörig och plottrig), men cirkel eller halvmåne som komplement skulle vara bra det med :slight_smile:

Gillar när man ser kategorierna i de olika grupperna så man lätt får en förståelse över de olika kostnaderna.

Mvh
Björnen

Regnbågen är väldigt bra!

Kanske så lyxigt att man kan få möjligheten att välja hur man vill visa det själv?

Gissar att de framförallt är beloppen du är ute efter att se @Bjornen? Om man kan smyga in dem också på något sätt.

Fördelen med stapelgrafen mot regnbågen är att man kan dölja kategorier i grafen genom att klicka på dem. Den är mer interaktiv. Jag tänker att vi släpper staplarna så kan vi testa. Återkommer. :+1:

1 gillning

Dels att se beloppen och att man får kategorierna sorterade i ordning så man snabbt ser vart pengarna går. Bra att använda om man vill spara och se över kostnader, vart bör jag lägga krutet?

Använder även för att snabbt se att filtrering i inställningar är rätt, då jag många gånger inte vill ha med t.ex. värdeökning på bostad i vyn.

//Björnen

Vill man ha staplarna i storleksordning? :thinking:

Jaa, i alla fall jag :slight_smile:

Tror tyvärr inte att det går. De blir efter storleksordning i den första perioden… :flushed:

:crazy_face:

Nu är jag inte med? Du undrar om man vill ha dom i storleksordning, jag säger jag och du säger att det inte går och att det blir så ändå? :sweat_smile:

//Björnen

Om vi pratar regnbågsdiagrammet så blir det bra med sortering i storleksordning på huvudnivån och sedan i storleksordning per kategori, som din exempelbild visade Jan.

Pratar vi staplarna så har jag ingen input.

Förlåt men nu är jag fredags vimsig.

Om man har staplarna vill man väl ha den sorterade efter typ och sedan se perioderna bredvid varandra. Så att man enkelt kan se förändringen av den enskilda kategorin över tid.

Tror det blir tydligare med denna bild

Nu är jag med vilken bild du menar :slight_smile:

Jo blir ju svårt sortera på storlek i den, jag som använder konto nummer skulle ju vilja att den sorteras i den nummerordningen och i annat fall efter kategori och då att kategorigrupp blir överordnat.

Fortsatt trevlig helg!

Med vänlig hälsning,
Björnen

1 gillning

Sorteringen på kontokod fungerar. :+1:

1 gillning

I och med denna uppdatering bör det här fungera nu.