Per månad i Resultatrapport (12-mån) borde visa snittet istället för 1/12 av totalen

“Per månad” i Resultatrapport (12-mån) visar nu totalen delat på 12, vilket är ett ganska oanvändbart värde under innevarande år. Bättre vore att visa snittet för de månader som hittills passerat, precis som “Budget i år” under “Inkomster och Utgifter”.

Exempel: Nu är det maj och i en utgiftskategori uppgår totalen till 700 kr. “Per månad” visar 58 kr, dvs 700/12, men borde visa snittet för perioden jan-maj dvs 700/5 = 140 kr.
image

Ett annat alternativ är att lägga tilll möjligheten att köra rapportering på rullande 12-mån istället för kalenderår.

1 gillning

Hej! Har du lagt in någon transaktion med datum framåt i tiden? Jag upplever att den gör just det du önskar, dvs tar totala summan och dividerar med antal månader det finns transaktioner i, för mig blir strået just nu totalen delat med 5!

Oj, det här såg jag inte förrän nu…

Men svar på din fråga: Ja, jag har lagt in framtida transaktioner men bara för en kategori. Trots det visas “per månad” som totalen genom tolv för alla kategorier. Du har säkert rätt, att Spirecta använder sig av den transaktion med senast datum för att bestämma tidsintervallet att medelvärdesbilda över. Jag hade hellre sett att ett snitt över faktiskt utfall, dvs över månader som passerat innan idag.

1 gillning

Håller med dig! Och det är ju en bra lösning att den går på aktuellt datum för att räkna ut det.

Jag hade velat att den rullande 12- månadersrapporten faktiskt var rullande…

Fixat i och med denna uppdatering:

Tack för tålamodet… :flushed:

Värt väntan - det blev ju jättebra!

1 gillning