Problem med fel vy när jag går tillbaka

Jag är i resultatrapport. Har valt exempelvis Utgifter. Jag visar föregående månad. Jag aktiverar “visa föregående period”. Jag klickar in mig på en kategori, t.ex. “Förskolan fritids” för att kolla något. Sedan klickar jag på tillbaka. Då är det två problem;

  • Jag kommer tillbaka till övergripande resultatsidan, inte Utgifter.
  • “Visa föregående period” är inte längre aktiverat

Du menar att du använder webbläsarens funktion tillbaka?

Jag upprepade det du gjorde och fick två avvikelser till, perioden jag valde följer inte med när jag klickar in på en specifik kategori.
Och om man klickar på knappen nedan:


så kommer man inte till resultatrapporten för utgifter utan till utgiftsöversikten. @janbolmeson vad säger du :slight_smile:

Ja, jag menar webläsarens tillbakaknapp. Jag fick dock samma period (hade den inställt på “förra månaden”)

Fast det är faktiskt korrekt beteende. Du ska ju inte komma till resultatrapporten utan till utgiftskategorierna.

Nja, jag håller inte med. Kaskadmenyn antyder att om man “går upp i hierarkin” så ska man komma tillbaka till resultatrapporter, vilket man inte kan.

Ja, exakt. Men det är inte ”resultatrapportEN” utan resultatrapportER eftersom det är flera stycken. :thinking:

Men du håller väl med om att är man i, vad som ser ut som en menyhierarki ska man stanna i den? Går man upp så är man fortfarande i menyn.

Rapporter som du säger är fortfarande i rapportmenyn
image

Klickar man på rutan jag markerade tidigare så kastas man ut från RAPPORTER! Man är inte kvar, utan hamnar någon annanstans:
image

Är man i rapporter-menyn så borde man komma tillbaka till rapporter, framförallt därifrån man var nyss. Har du tid imorrn kan vi ta ett video-möte och gå igenom vad som händer :slightly_smiling_face: