Rapporten för Ekonomisk trygghet använder formeln för Ekonomisk frihet

Jag får alltså precis samma resultat från bägge rapporterna.

För att förtydliga. Det är grafen “Ackumulerad Ekonomisk trygghet” som tar fel värden. Se tabellen nedan. “Ekonomisk trygghet” är nog rätt. Men “Ekonomisk trygghet ack” verkar innehålla siffrorna som hör till “Ekonomisk frihet ack”

image