Rapporter fungerar inte

Rapporten förmögenhetsutveckling fungerar inte, får felmeddelande. Ingen av detaljrapporterna under förmögenhet fungerar