Regel vänder belopp

Exempelscenario:

Familj med barn. Swishas fram och tillbaka en del mellan förälder och barn. Familjen vill hålla koll på hur mycket som har swishats och betrakta det som en utgift.

TRANSAKTIONER

  1. Barn får 100 kr i Swish från familjens konto. -100 kr på familjens konto. +100 kr på utgiftskonto för swish till barn.
  2. Barn köper någonting och det blir lite pengar över. Swishar tillbaka 30 kr till förälder. +30kr på familjens konto och -30kr på utgiftskonto för barn.

BETEENDE
Trots beloppen är tydliga ifrån banken så kommer regeln som ska belasta kostnadskontot så vänds beloppen och vi får istället -30 kr på familjens konto och +30 kr på utgiftskonto för barn. Beloppen vänds om och det blir ett gissel att hitta detta i kontoavstämningen.

Har försökt sätta upp regeln på ett annat sätt men det verkar som att det är en begränsning att beloppen vänds om det är ett kostnadskonto man vill bokföra emot.

FÖRVÄNTAT BETEENDE

  1. Det ska gå att använda en regel även om den “minskar” en kostnad.
  2. Ingen regel eller automatisk tolkning ska kunna VÄNDA beloppen så att kontot som följer rapporterna från banken blir fel.
1 gillning

Hej @nils, bra fundering!

@Muraks har du några tankar kring bästa lösningen här? :thinking:

Jag hänger inte helt med på vad du menar. Med regel, menar du egna importregler?

Håller med om det i princip, men frågan är hur man skulle kunna implementera det.

Hur menar du? Det går ju att använda “återbetalning” för att ett utgiftskonto ska minska, eller definiera såna transaktioner själv.

Ja. Egna importregler menar jag. Jag vill med automatik läsa in mitt konto och utifrån importregler kunna styra så att:

  1. “Pengar ut till dotter via swish” ökar utgiften “swish till dotter”
  2. “Pengar in från dotter via swish” minskar utgiften “swish till dotter”

Regel 1 är inga problem. Regel 2 däremot. Om jag använder en “regel för en utgift” så vänds beloppet och trots transaktionen var rätt så ändras transaktionens debit/kredit när regeln appliceras. Min transaktion i spirecta blir fel och jag måste finna nålen i höstacken i kontoavstämningen och själv växla kredit/debit på transaktionen.
Om jag istället försöker skapa regeln som en “intäkt” så finns istället inte utgiftskontot “swish till dotter” att välja.

Här är mina önskemål:

  1. gör det möjligt att implementera regel nr 2 på något vis - eller förklara hur om det redan är möjligt
  2. en importregel ska inte kunna ändra så att en intäkt på kontot vänds till en utgift vice versa