Resultaträkningen (12 mån) | Manual

Få koll och spara pengar med Resultaträkningen

Resultaträkningen är en rapport för att hålla koll och spara pengar. Den sammanställer alla dina inkomster och utgifter. Utöver att svara på frågan i rubriken hjälper den dig att identifiera avvikelser, se trender och beräkna resultatet både på månadsbasis och ackumulerat.

En rapport för att hålla koll och spara pengar

Den här rapporten visar hur ditt nuvarande och föregående år har gått med avseende på inkomsterna och utgifterna. Du får se alla dina inkomster och utgifter summerade, grupperade och sammanställda.

De största fördelarna med den här rapporten är:

 • Känna att man har koll på läget och att allt är okej
 • Spara pengar genom att identifiera onödiga kostnader

Många av våra användare tycker att det här den mest användbara rapporten och den man kontinuerligt återkommer till för att följa upp den senaste månaden.

Frågor som rapporten ger svar på

Många gånger är det svårare att komma på den rätta frågan än att hitta svaret när man väl har den. Nedan följer några exempel på frågor som 12 månaders resultatrapporten svarar på:

 • Hur går det för mig / oss?
 • Vad lägger jag / vi mest pengar på?
 • Är det någon inkomst eller utgift som sticker ut?
 • Om jag ska spara in på något, vad kommer ge mest effekt?
 • Är det något i vårt beteende som har ändrats?
 • Hur ser trenden i vår löpande ekonomi ut?
 • Var finns det möjlighet att spara in om det behövs?
 • Hur stora är och hur fördelar sig våra inkomster?

Frågor att reflektera över och uppgifter att göra

Om du känner dig taggad så är följande frågor bra att reflektera över och sedan agera på:

 • Såg månaden ut som du förväntade dig?
 • Vilka var de största avvikelserna?
 • Är det något som kan eller behöver göras annorlunda nästa månad?
 • Vilka kostnader var onödiga och skulle kunna sparas in på?
 • Hur skulle du kunna öka resultatet till nästkommande månad?

Tänk gärna på att resultatet kan ökas både genom att öka inkomsterna och minska utgifterna. Rätt svar är inte alltid att sänka utgifterna. Utgifterna går bara att sänka som mest till noll… :sunglasses:

Data som rapporten sammanställer

Den här rapporten sammanställer framförallt dina inkomster, utgifter och kategorier med tillhörande kategorigrupper. För att administrera underlaget till rapporten använder du framförallt kategoriöversikten för inkomster och utgifter samt vyn alla transaktioner. För att få underlag till rapporten behöver du importera inkomster och utgifter.

Frågor, tips, kommentarer eller funderingar

Använd gärna kommentarsfältet för att ställa frågor eller dela med dig av dina funderingar. Om du har tips på hur du använder rapporten får du gärna dela med dig av de med. Vi läser alla kommentarer och svarar på majoriteten av dem.

:arrow_left: Tillbaka till innehållsförteckningen