Resultatrapport med period I år visar fel jämförelseperiod

Jämförelseperioden för ett valt tidspann visas inte alltid rätt. För de fördefinierade perioderna. Spirecta

För vissa perioder som väljs, tex i år hittills, blir jämförelseperioden hela fjolåret istället för den tiden av året som gått hittills av året fast förra året.

Perioden ”I år helår” får jämförelseperioden två år bak i tiden.

”Förra månaden” jämför med månaden innan istället för samma månad förra året. Det kanske är rätt? Lika jämförs kvartal med det innan. ”detta kvartal” (Q1 2022) med det förra (Q4 2021) istället för Q1 2021. Jag tycker det är lite otydligt och inkonsekvent vad varje period ska jämföra med.

@janbolmeson du ska ha en eloge för att du står ut med allt klagande! Jag känner mig väldigt otacksam som nästan bara kommer med felrapporter. :grimacing:

Min ambition är att släppa en ny version den 7 feb, då kommer det här vara fixat. :+1:

Fixat i dagens uppdatering:

Förlåt om jag missar något stort. Men har du helt tagit bort jämförelsen från rapporterna? För att kunna jämföra med utfallet eller budget är väl en funktion vi ska ha? Eller är det en annan rapport?

Nej, bara dolt den när man öppnar rapporten. Jag har konstaterat att många nya användare varken har en budget eller en period att jämföra med. Du kan klicka fram det:

Tack.
Ja nu fungerar nästan alla! :slight_smile: klickade igenom alla och hittade bara ett fel. Testande några andra av rapporterna och de verkade funka lika.

  • “I år (hittills)” fungerar inte, den visar hela förra året.

Kan du hjälpa mig var den gör det? Kan du även köra Ctrl + F5 eller Cmd + F5 (på Mac) så att du har senaste uppdateringen. För så här blir i år hittills hos mig:

Nej jag menar att jämförelseperioden blir fel. Kolla i tabellen under grafen. Perioden i år som är 2 månader jämförs med hela förra året.

Vad har du för ett urval i periodväljaren?

Jag tror också det är lite mer ett definitionsproblem. Det naturliga i företagsbokföring är ju jämförelse föregående år, men är inte den relevanta jämförelsen för en privatperson föregående period.

T.ex. om jag har 3 månader rullande. Vill jag kolla på de tre månader som föregick dessa 3 månader eller kolla på samma 3 månader förra året. Jag tycker inte svaret är helt självklart… :flushed:

Jo men alla andra alternativ har logiska jämförelseperioder. Det handlar inte om någon logisk företagsbokföring eftersom alla andra andra beter sig som väntat.

Håller med om 3 månader rullande, det är inte självklart. Men idag visar de perioden som är 3 månader innan som jag tycker är rimlig, jag som privatperson är ändå ganska intresserad av nutiden. Och drar vi privatpersonperspektivet (som vi ändå har här, annars hade vi använt visma eller fortknox) är det logiska att jämförelseperiden för “hittills i år” samma antal månader fast förra året. Det är ju ingen jämförelse att jämföra 3 månader av ett år med 12 ett annat.

Dessutom finns det en period som heter “I år” som är hela året och jämförs med hela förra året. Varför ha två alternativ om det är samma data?

Ett tillägg är att periodväljaren ändras korrekt för alla andra fördefenierade perioder men ändras till helår för “I år (Hittills)”.

1 gillning

Va? Vad säger du? Är det inte? :joy::joy:

Har ändrat “I år” till följande i utvecklingsversionen nu (går live nästa vecka):

Det vill säga för idag så blir:

  • Period: 220101 - 220211
  • Jämförelseperiod: 210101 - 210211

Är vi överens då att alla jämförelseperioder nu är korrekta? Eller är det någon mer som ska fixas?

Betyder det att du tar bort “I år (hittills)” samt “I år (Helår)” och ersätter med “I år”? Gör du det så är jag nöjd :slight_smile: annars tycker jag att det finns en vits att ha båda alternativen, men de ska fungera olika.

Ja alltså att jämföra äpplen med päron går ju alltid att göra :wink: men det finns folk som kan ha en åsikt om det…

Har gjort om så att det blir skillnad och de fungerar olika.

  • I år (hittills) är 220101 tom 220211 med jmf period: 210101 tom 210211

  • I år (helår) är 220101 tom 221231 med jmf period: 210101 tom 211231

Är det tydligare?

1 gillning

Tack jättebra! :slightly_smiling_face:

tjugotecken