Resultatrapport utgiftskategori visa information baserat på vald vy

Informationen i den nedre rutan borde ändras baserat på vald vy i grafen. Idag finns inget sätt vad jag vet att få snittet sedan start.

Dessutom saknas funktionen att klicka i och ur olika kategorier i grafen :slight_smile: