Resultatuppföljning mot budget med medelvärde per månad

Hej,

En av de mest värdefulla funktionerna i Spirecta för mig är Resultatuppföljningen mot budget. Saknar dock några funktioner:

1) Budgetuppföljning på årsbasis - Det är bra att man kan kolla hur man ligger till specifik månad. Men många av de budgeterade kostnaderna är på årsbasis. Det skulle därför vara bra om det syntes hur man låg till jmf med ett rullande medelvärde per månad.

2) Budgetuppföljning för flera månader i samma vy - Även per månad skulle vara bra att se. Nu kan man välja längre tidsintervall men det syns bara som en post. Bättre om det hade varit uppdelat per månad.

3) Mer grafik för snabb uppföljning. Tycker också att översikten är lite klumpig. Det skulle vara bra om det snabbt gick att se grafiskt vart man gick över budget föregående månad.

Någon annan som använder Budget / Resultatuppföljning mycket kanske har tips?

1 gillning

Håller med. Ovanstående funktioner skulle förbättra Spirecta än mer.

1 gillning

Jag kan svära på att jag sett en sån rapport som du beskriver i punkt 1. Men jag kan inte riktigt hitta den.

Punkt 3 håller jag med om. Det är krångligt att gå mellan kategorier och olika djup. Lite hopplöst att hitta rapporter som bara går att öppna på ett specifikt sätt. Är man tex i resultatrapporten för en specifik kategori har man denna ”sökväg”

Klickar man sen på ”utgiftskategorier” tror man att man ska se en liknande rapport med snygg graf och allt för alla utgiftskategorier men nej, man ligger inte ens kvar i rapporter->resultatrapporter utan hamnar på en helt annan plats på hemsidan

Bilderna är alltså på ”sökvägen” i ovankanten

1 gillning

Jag saknar med dessa möjligheter, hoppas det går att lösa.

1 gillning

Jag fixar gärna en bättre budget-rapport. Kan ni hjälpa mig dock med exakt vad det är som ni vill se. Gärna med ett skärmklipp från en enkel Excel-graf. Då blir det mycket enklare för mig att förstå och skapa det. :slight_smile:

Jag tänker nämligen att vissa av dessa graferna finns ju redan i resultatrapporten:
https://app.spirecta.com/reports/performance/result/overview

Hej!

Vad bra! Här är ett exempel för vad jag tänker mig som grund till uppföljningen.

Jag vill alltså se hur jag ligger den specifika månaden, hur mycket av budgeten jag har kvar för resten av året. Sen också ha möjligheten att jämföra med hur det såg ut jämfört med föregående år.

Kan man lägga in grafik där man enkelt kan se om man har gått över budget (i form av en data bar som får i taket typ “>100%” och rödmarkerad) så hade verktyget varit mer lättanvänt enligt mig.

Dock är jag inte så bra på användargränssnitt… men gjorde mitt bästa för en grund i bifogad skärmdump.

Jag gillar också funktionen som finns i Balansrapporterna, dvs möjligheten att exkludera och inkludera vissa tillgångar/skulder, och då se balansen på lite olika sätt. Exempelvis vill jag ibland se mina tillgångar exkl pensionen osv.
Jag tänker att en sådan funktion skulle vara toppen även i resultat- och budgetrapporterna. Jag redovisar ex värdeutveckling som en inkomst och då skulle jag i mina rapporter vilja ha möjligheten att exkludera detta när jag vill se resultatet utan värdeutveckling inräknat.
Det finns också fler inkomst- och utgiftskategorier (grupper) som jag ibland skulle vilja kunna exkludera/inkludera i rapporterna.

Så om det går att ”kopiera” motsvarande funktion från balansrapporterna även till resultat- och budgetrapporterna vore det kanon. :pray:

Vi har börjat på en funktion för att kunna särredovisa vissa konton i rapporterna. :slight_smile:

1 gillning

Kanonbra Jan, det uppskattas! :pray:t2:

Upplever vi att det här löst med de anpassade rapporterna?

Personligen tycker jag fortfarande att det är knepigt att få en översikt hur man ligger till i budgeten månad per månad.

Problemet jag upplevde var inte att jag inte kunde få en detaljerad rapport på en kategori. Det var mer att det var svårt att snabbt få en översikt hur man ligger till i de olika kategorierna. Att snabbt kunna se var det har gått/håller på att gå överstyr.

I efterföljande steg kunna gå ner på djupet i en kategori för att se vilken underkategori det är som har gått snett är dock en uppskattad funktion!

Kanske kan förtydliga med ett konkret exempel:

Vår konsumtion av hämtmat under pandemin har skenat. På gott och ont. Vi försöker dock lägga lite band på oss här. Jag skulle vilja (helst grafiskt) snabbt kunna se hur kategorin “Hämtmat” har utvecklat sig över de senaste månaderna och om vi håller oss inom budget eller inte.

Bumpar den här tråden eftersom den är viktig för vår ekonomi och en av huvudanledningarna till att vi har Spirecta.

I vyn " Resultatrapport (12-månader) för år: XXX" saknar jag möjlighet till jämförelse mot både budget och föregående år (eller annan jämförelseperiod). Går det att få till på något sätt? Gärna grafiskt - men går även bra med en tabell där avvikelser visas.

I övrigt tycker jag att den grafiska översikten är bra.

I den här översikten i Resultatrapport skulle det ju t.ex. vara bra om en kolumn hade varit “budget per månad”. Det är en enkel lösning men kanske inte den snyggaste.