Resultatuppföljning mot budget med medelvärde per månad

Hej,

En av de mest värdefulla funktionerna i Spirecta för mig är Resultatuppföljningen mot budget. Saknar dock några funktioner:

1) Budgetuppföljning på årsbasis - Det är bra att man kan kolla hur man ligger till specifik månad. Men många av de budgeterade kostnaderna är på årsbasis. Det skulle därför vara bra om det syntes hur man låg till jmf med ett rullande medelvärde per månad.

2) Budgetuppföljning för flera månader i samma vy - Även per månad skulle vara bra att se. Nu kan man välja längre tidsintervall men det syns bara som en post. Bättre om det hade varit uppdelat per månad.

3) Mer grafik för snabb uppföljning. Tycker också att översikten är lite klumpig. Det skulle vara bra om det snabbt gick att se grafiskt vart man gick över budget föregående månad.

Någon annan som använder Budget / Resultatuppföljning mycket kanske har tips?

1 gillning

Håller med. Ovanstående funktioner skulle förbättra Spirecta än mer.

1 gillning

Jag kan svära på att jag sett en sån rapport som du beskriver i punkt 1. Men jag kan inte riktigt hitta den.

Punkt 3 håller jag med om. Det är krångligt att gå mellan kategorier och olika djup. Lite hopplöst att hitta rapporter som bara går att öppna på ett specifikt sätt. Är man tex i resultatrapporten för en specifik kategori har man denna ”sökväg”

Klickar man sen på ”utgiftskategorier” tror man att man ska se en liknande rapport med snygg graf och allt för alla utgiftskategorier men nej, man ligger inte ens kvar i rapporter->resultatrapporter utan hamnar på en helt annan plats på hemsidan

Bilderna är alltså på ”sökvägen” i ovankanten

1 gillning

Jag saknar med dessa möjligheter, hoppas det går att lösa.

1 gillning

Jag fixar gärna en bättre budget-rapport. Kan ni hjälpa mig dock med exakt vad det är som ni vill se. Gärna med ett skärmklipp från en enkel Excel-graf. Då blir det mycket enklare för mig att förstå och skapa det. :slight_smile:

Jag tänker nämligen att vissa av dessa graferna finns ju redan i resultatrapporten:
https://app.spirecta.com/reports/performance/result/overview