Så bokför du fakturan från ditt kreditkort

Här följer ett exempel på hur du kan tänka och korrekt bokföra ett kreditkort. Ett kreditkort fungerar som så att du de facto lånar pengar av kreditkortsföretaget som du handlar för och sedan i slutet av månaden får du en räkning där du kan betala hela eller delar av skulden (krediten).

Det innebär några olika saker utifrån ett bokföringsmässigt perspektiv:

  1. Kreditkortet är en skuld, och du behöver således lägga upp det som t.ex. “American Express” under skulder i “Tillgångar och skulder”. Se mer i Kom-igång-guiden.

  2. Varje månad kommer du att få en specifikation av kreditkortsbolaget i form av en faktura. Intuitivt tänker vi på det här som att vi betalar en räkning. Men utifrån ett bokföringsmässigt perspektiv gör vi egentligen en amortering. Vi sänker vår skuld hos kreditkortbolaget med det beloppet vi betalar.

    Det vill säga att själva fakturan ska i Spirecta INTE bokföras som en utgift, utan som en överföring från ditt bankkonto till ditt “skuldkonto” på kreditkortet. Spirecta kommer automatiskt förstå att det blir en sorts amortering.

  3. Du bokför kontoutdraget från ditt kreditkort som vanligt i Spirecta för att kunna se vad de olika köpen som gjorts på kreditkortet har gått till (t.ex. ICA, Ikea, Biltema etc).

    OBS! När du importerar kontoutdraget från kreditkortet, var nog att inte ta med inbetalningen. Det vill säga den andra sidan av överföringen i steg 2. Spirecta varnar dock för detta.

Om du inte bokför överföringen i steg 2 som en överföring utan som en kostnad kommer du få fel i rapporterna eftersom dina utgifter blir dubbelbokförda. En gång som själva specifika utgiften enligt steg 3 och en gång som överföringen från bankkontot till kreditkortet.

Sammanfattning

  1. Importera kontoutdraget från ditt kreditkort för att få med alla enskilda köp.

  2. Ta inte med inbetalningen till kreditkortet från kreditkortsspecifikationen eftersom den bokförs i nästa steg när du drar pengarna från ditt bankkonto.

  3. Bokför betalningen av kreditkortsfakturan som en överföring från kontot till kreditkortet. Inte som en utgift.

2 gillningar