Så döljer Spirecta inaktiva tillgångar, skulder och kategorier i rapporterna | Manual

Efter hand som ens ekonomi förändras och man t.ex. inte längre äger en tillgång så uppstår önskemålet att kunna dölja den i framtida rapporter, men ha kvar den i äldre. Denna artikel beskriver kort hur Spirecta hanterar inaktiva tillgångar, skulder, inkomstkategorier och utgiftskategorier.

Det går utmärkt att dölja kategorier, tillgångar och skulder - härefter kallat “konton”. Det som du behöver göra först är att flagga det som inaktivt. Spirecta döljer nämligen konton som uppfyller följande två villkor:

  • Kontot (tillgången, skulden, inkomst- eller utgiftskategorin) är flaggad som inaktiv
  • Beloppet för kontot är 0.

Om du flaggar ett konto som inaktiv men det fortfarande har ett belopp i rapportens valda tidsperiod så kommer den att visas oavsett om den är flaggad som inaktiv eller ej. När du markerar ett konto som inaktivt behöver du också se till att beloppet är noll.

Så här flaggar du ett konto som inaktivt

Nedanstående bilder kommer visa hur du gör en tillgång inaktiv. Det är en liknande process för både skulder, inkomst- och utgiftskategorier.

Steg 1. Klicka på ändra i en av översikterna

Gå till t.ex. Administrera => Tillgångar och klicka på ändra för den specifika tillgången.

Steg 2. Ta dig till steg 3 och välj “Visa ytterligare valbara alternativ.”

Klicka dig genom steg 1 och 2 och i Steg 3 väljer du: “Visa ytterligare valbara alternativ.”

Steg 3. Välj status “inaktiv” i rullistan

Scrolla nedåt och välj “inaktiv” i rullistan som visas för status. Spara därefter.

Steg 4. I översikten kommer nu kontot att ha en gul notis om inaktivt

Du kan se dina inaktiverade konton i översikten med en gul notis.