Samma ordning på transaktionerna som på kontoutdraget

Jag sitter och diffar mina transaktioner på mina bankkonton, mot mina konton på spirecta. Och ordningen på transaktioner gjorde på samma datum, är inte densamma på min internetbank som på spirecta.

Ni kanske kan förbättra logiken för sorteringen på spirecta och komma närmare verkligheten, men eftersom ni ej har klockslag tvivlar jag på att ni kan få det perfekt.

Däremot så önskar jag en funktion där jag kan ändra index på transaktionerna och därmed sortera ordningen. Dvs kunna dra en transaktion till att ligga ovan en annan som är utfärd på samma datum. Detta för att mappa 1-till-1 mot det jag ser på internetbanken vilket underlättar visuellt att sitta och reda ut dessa där jag hoppar fram och tillbaks mot min internetbank 1000 gånger.

Ja, det här är ett problem tyvärr eftersom bankerna inte heller sätter någon tidsstämpel.

Däremot försöker vi hålla samma ordning som vid importen, dvs. att vi räknar upp index (ID) för transaktioner i den ordning som de sätts in vid importen.

MEN!

Det finns ett bättre sätt att jobba med avstämningen mot bank och det är att använda avstämningsfunktionen i Spirecta.

Där kan du klicka i de avstämda transaktionerna. På det sättet kan du ha koll på vilka som är inne och inte.

Hojta till om det inte löser problemet. :slight_smile: