Samtliga konteringar

Hej,
Jag har fått ett fel i min ingående balans, hur kan jag se samtliga transaktioner inkl. konteringar, så att jag kan stämma av vad som gått snett?

I “Alla transaktioner” ser du alla transaktioner.


Här kan du lägga filter för vissa konton etc.

Du kan även kolla i balansrapporten för olika tillgångar.

Jag kollar summan på saldot varje månad tills jag kommer till en månad då det stämmer mot kontoutdraget. Sen försöker jag se om skillnaden övriga månader är konstant eller ändras varje månad. Är den konstant är det bara fel i första månaden, ändras skillnaden är det flera felaktiga transaktioner. Minst 1 per månad.

Lycka till i jakten.

Hej Muraks,
Tack för ett snabbt svar, men tyvärr hjälper det mig inte, eftersom jag ser inte hela konteringen på transaktionerna; både debet och kredit.
Anledningen att jag frågar är jag gjorde om Eget Kapital, så att jag bokför det som en skuld, eftersom jag ville skilja på IB, uttag ur Eget Kapital och värdeförändringar i Eget Kapital.
Saldona på de enskilda tillgångs- och skuldkontona är avstämda månadsvis.

P.s. Jag fick ihop det till sist; det var givetvis ett par poster jag hade missat att bokföra mot IB Eget Kapital.

1 gillning

Bra att det löste sig!

Bara för att jag inte riktigt förstår.

I transaktionslistan har du en kolumn kallad “transaktionstyp”, där det står vilka konton som påverkas av transaktionen. Alltså debit och kredit.
Rätta mig om jag har fel, här debiteras tillgången “Skandia” och utgiftskategorin “trängsel och…” krediteras.

Önskade du att kunna se två kolumner för kredit och debit istället?

1 gillning

Hej Muraks,

Du har rätt, så är det. Jag är relativt ny med Spirecta, köpte programvaran i oktober, så jag håller fortfarande på att upptäcka alla hemligheter.

Tack för hjälpen

2 gillningar