Se budget för föregående år vid ny budgetering

Hej!

Jag undrar om man på något enkelt sätt kan se budgeten för föregående när man ska budgetera inför ett nytt år? Jag tänker att det vore praktiskt att ha föregående år bara som en visning i vyn för att skapa en ny budget (t ex vid årsskiftet), så att man kan utgå från den men göra de förändringar man vill. Är det redan möjligt på något vis? Annars är det ett önskemål framåt. :slight_smile:

Hälsningar,
Ina

1 gillning
  • 1 på den.

Jag utgick ifrån att jag kunde ”kopiera” 2020 års budget till 2021 för att utgå från den. Men ser inget sätt att göra detta. Känns lite för krångligt att behöva skriva om allt en gång till för 2021.

Troligt att en hel del ändå är samma för många eller har jag helt missat något ?

/Jenny

Det finns en funktion att kopiera både utfall eller budget från föregående år. Dock tyvärr bara på enskild kategorinivå i dagsläget…

Tyvärr verkar den just nu (210105) inte fungera med utfallet från föregående period. Vi håller på och kollar på den buggen just nu, den bör vara fixad inom 1-2 dagar.


1 gillning

Tack @janbolmeson, jag har ju mejlat dig separat om denna bugg med att Utfallet för period inte visas korrekt (visar samma som Budget för tidigare år) och nu vet jag att det är “under lupp”. :slightly_smiling_face:

Ja, sorry @Mikael_Bengtsson, det har varit mitt dåliga samvete. Det ligger hos utvecklaren idag i alla fall. :slight_smile:

Ingen fara @janbolmeson! Toppen, då hoppas vi på en snar lösning! :+1:

Hejsan @janbolmeson ! Jag försökte skapa budget baserat på föregående års utfall idag men det verkar fortfarande vara föregående års budget som syns under föregående års utfall. Om det försökts göras en buggrättning verkar det fortfarande vara något fel. Vad är status på buggen?

2 gillningar

Det är fixat och ska fungera! Återkom annars. :+1:

1 gillning