Skapa en skuld | Manual

Introduktion till skulder

En skuld är lite förenklat något som du har som ger, eller kan ge, upphov till utgifter i form av ränta i din privatekonomi. Det finns många exempel på skulder t.ex.

  • Ditt bolån
  • Ditt kreditkort
  • Ditt konsumtionslån
  • Ditt billån eller motsvarande

Här kan du läsa mer om skulder generellt och hur du anpassar dina skulder i Spirecta.

Skapa en skuld

Du skapar en skuld i Spirecta genom att klicka här eller genom att gå till:

  • Tillgångar och skulder
  • Lägg till / Ändra skulder
  • Lägg till en skuld

Steg 1. Döp din skuld

I det första steget anger du ett namn för din skuld. Den här titeln kommer att visas alla dina rapporter och översikter. Om du har många olika skulder är det ett tips att kombinera leverantörens namn med en egen beskrivning. Exempel kan vara: “Swedbank - Bolån #1”, “Bilia - Billån”, “Handelsbanken - blancolån”. Ju tydligare titel desto bättre. :+1:

Steg 2. Gruppera din skuld med andra skulder av samma slag

I det andra steget grupperar du dina tillgång med andra liknande skulder. T.ex. Bolån, Blanco-lån, Lån till vänner och familj eller motsvarande.

Om du vill skapa en ny skuldgrupp så gör du det här. Du kan alltid ändra allting i efterhand.

Steg 3. Valfria alternativ

I det sista steget så kan du anpassa din skuld på flera olika sätt.

Sätt ett startvärde

Du kan sätta ett startvärde per ett specifikt datum. T.ex. om din skuld var värd ett visst belopp vid ett specifikt datum så kan du ange det.

Observera att det kan ställa till lite problem (som går att lösa) framgent om du bestämmer dig att importera data innan det här datumet. Läs mer här.

Kommer du importera kontohistorik från tillgången?

Om du vill att den här tillgången ska dyka upp som ett valbart alternativ vid import av kontohistorik så väljer du “Ja”. I övrigt har det här alternativet ingen betydelse.

Är den här skulden ett kreditkort?

Ett kreditkort kan man se som en specialskuld eftersom det beter sig som ett bankkonto vi betalar räkningar från. Vi kan nämligen använda skulden löpande för att göra inköp. Därför kommer du ofta vilja importera en transaktionshistorik och genom att kryssa i JA här så kommer den dyka upp vid importen.

Vilken typ av skuld är det här?

Genom att berätta för Spirecta vilken typ av skuld det är så kan du få bättre underlag i olika rapporter.

Jämför dig med andra

I framtiden är vår ambition att du ska kunna jämföra din ekonomi med andra i samma situation. Då kan du koppla din skuld till en “mall” som underlättar framtida jämförelser. På så sätt kan vi jämföra t.ex. en bil med en bil. Självklart är det helt anonymt och valfritt att välja om du vill göra.

Fyra-hinkar-principen

Du kan välja vilken hink som den här skulden ska dyka upp i enligt Fyra-hinkar-principen som har en egen rapport under balansrapporter. I övrigt ingen annan betydelse.

Övriga alternativ

Status - Du kan välja status som anger om skulden ska visas i dina rapporter eller ej. Ett scenario är t.ex. om du hade en skuld för många år sedan och du har bokfört i Spirecta då. Då vill man att rapporterna då ska vara korrekta, men inte behöva visa den i dagsläget.

Tillåt direkt uppdatering av värdet - Genom att välja “Ja” så kan du välja att uppdatera värdet direkt via Spirecta. Om du väljer “Nej” så kommer du bara kunna uppdatera värdet på tillgången genom överföringar till eller från kontot. Något som är lämpligt för t.ex. kreditkort. Beroende på vad du väljer så kommer du få en knapp som heter “Uppdatera värde” på tillgången på olika ställen i Spirecta.

Kontokod - om du är van från företagsbokföring att använda kontokoder så är det möjligt. Då anger du det här och sedan kan du under inställningar välja att alla konton visas med kontokoden först.