Slår din bank samman ränta + amortering i en enda transaktion på kontoutdraget? | Om ja, dela upp dem i två

Det är ganska vanligt att bankerna slår ihop din räntebetalning och din amortering i samma transaktion. Det kan ofta se ut som följer på kontoutdraget:

2019-10-28  Betalning Lån   Övrigt  Övrigt  -5 138,00 kr    18 387,06 kr

Ofta får man kolla på bankens hemsida för att se hur fördelningen av dessa 5 138 kr faktiskt är i verkligheten. I mitt fall såg det ut så här när jag klickat mig fram rätt på Swedbanks hemsida:

Det vill säga av de 5 138 kr så gick 555 kr som en räntebetalning och 4 583 kr till amortering av lånet. I Spirecta gör jag då följande vid importen.På det här sättet kommer du få rätt på alla ställen. Du kommer få:

  • Rätt saldo på bankkonto
  • Rätt belopp på räntebetalningen som är en utgift
  • Rätt värde på skulden i och med amorteringen (som inte är en utgift)

Om du har några frågor, återkom i kommentarerna nedan. :+1:

4 gillningar

2 inlägg delades upp till ett nytt ämne: Kan man dela upp en transaktion i flera delar (t.ex. BRF-räkning med avgift, el och garage)?

Kan man på något sätt få sprirecta att förstå detta varje månad automatiskt att just dessa transaktionerna ska delas upp i två olika transaktioner? Nästa steg borde va att få det att fatta vilka värden som skulle till respektive konto också… :wink:

Tyvärr… inte som det är nu… Ska fundera på om man kanske kan göra något med importreglerna.

Jag är ny på Spirecta och är lite förvirrad över + respektive - tecken vid inmatningen. Ser att beloppet ursprungligen är angivet som rödmarkerat negativt - värde. Men när man sedan delar transaktionen så anges beloppen som + värden ?

Samma fråga gällande registrering av skulder. Ska dessa startvärden anges som - värdenr eller + värden?

Jag är också ny, så någon som har bättre koll får gärna fylla på, men jag tror det är så att +/- på transaktionen avgörs av vad det är för typ av transaktion. I Jans exempel är båda transaktionerna (“överföring från” samt “utgift”) transaktionstyper som Spirecta tolkar som minus på konton pengarna dras från.

Sorry för supersent svar. Man anger alltid alla tal i Spirecta som absoluta tal (dvs utan minustecken). Det är typen av transaktion som sedan avgör om det blir minustecken eller inte. Så det är inget man behöver tänka på. :slight_smile:

Hej!

Finns det möjlighet att dela upp en transaktion till tre utgifter?

Insåg nu att jag betalar av billånet som ränta+amortering+betalskydd. Betalskyddet var avgiftsfri under tre månader, men från med februari månad betalar jag själv betalskyddet för lånet och alltså en utgift som Spirecta tror som är en amortering.

Hur ska jag göra?

Hör av ifall, det finns oklarheter i min förklaring

Yes, det går att göra. Dela först upp det i två. Sedan delar du upp den andra i två nya delar enligt samma princip. :slight_smile:

1 gillning

Tack!

Har nu löst detta, nu vet ifall går till en affär, har en större utgift och ska splita utgifterna i olika kategorier i Spirecta.

Det är detta jag uppskattar med Spirecta, möjligheten att kunna modifiera sin ekonomi efter sina förutsättningar och inte efter systemet förutsättningar.

1 gillning