Småfel i texten under "Inställningar"

  • Särskrivning på fliken “Bank anslutningar”,
    Spirecta

  • Saknat ord i “det kan vara att du vill barnens ekonomi helt separat”.
    (“det kan vara att du vill ha/se/hantera barnens ekonomi helt separat”)
    Spirecta

2 gillningar

Tack! Fixas i nästa uppdatering. :+1: