Spara flera kategorier samtidigt när man skapar budget

I " Budget för flera kategorier samtidigt".

När man skapar en budget och redigerar flera kategorier samtidigt bör alla redigerade fält sparas samtidigt med en knapp.

Varje rad bör ha en lysande grön spara-knapp OM den editerats. Nu är allt lysande och man vet inte vad man editerat förrän man klickar på spara och allt man skrivit in förlorats.

1 gillning

Tack för tipset och inspelet. :+1:

1 gillning