Sparande och sparkvot-rapporten

Sparkvoten är en förutsättning för ett rikare liv med mer pengar

Det regelbundna månadssparandet är nyckeln och motorn i varje god ekonomi. Genom att ha lägre utgifter än inkomster ger man sig själv möjligheten att investera för att i framtiden tjäna mer pengar och på så sätt få igång den positiva finansiella spiralen.

Sparkvoten är motorn i din ekonomi och en av nycklarna till rikedom

De flesta personer går genom två ekonomiska faser i sitt liv; den uppbygande och värdebevarande fasen. I den första fasen handlar det om att bygga upp ett kapital som man i framtiden ska kunna leva på som t.ex. pensionen. Under uppbyggnadsskedet är sparkvoten en väldigt viktig del då man nästan kan beskriva den som hela motorn.

Det är pengarna som vi sparar från våra inkomster genom att ha lägre utgifter som vi kan investera. Ju mer vi kan investera desto större avkastningen kommer vi få i absoluta kronor. Ju mer pengar vi får i avkastning desto mer kan vi återinvestera. Ju mer vi gör det desto större kommer den positiva ekonomiska spiralen att bli. :moneybag:

Det finansiella nyckeltalet “Sparkvot”

Sparkvots-rapporten visar både hur stort ditt månadssparande är i absoluta kronor, men det visar också månadssparandet i form av det finansiella nyckeltalet Sparkvot. Det kan definieras som svaret på frågan:

 • Hur stor andel av dina inkomster sparar du varje månad?

Ovanstående fråga kan även omformuleras till en matematisk definition enligt nedan. Det gäller för varje given period, som t.ex. vecka, månad eller år.

Matematisk definition av sparkvoten

Sparkvot = (Inkomster - Utgifter) / Inkomster

Ett exempel på ovan är att om du tjänar 1 000 kr, spenderar 750 kr så kommer du att få en sparkvot om 25 % enligt (1 000 kr - 750 kr) / 1 000 kr. Sparkvoten anges i procent (%).

Vad är en rimlig sparkvot?

Precis som med alla nyckeltal blir det intressant först när det sätts i relation till något. Tumregeln de flesta privatekonomiska experter (och faktiskt även bibeln) rekommenderar är att spara minst 10 % av sina inkomster.

I boken “Rikaste mannen i Babylon” rekommenderar författaren George Clason att om man har stora skulder då bör man ha en sparkvot om 30 %. Av dessa 30 % ska två tredjedelar (20 %) gå till att betala av sina skulder och 10 % ska gå till ett eget sparande och investerande.

Visste du att 27 % av svenskarna klarar inte en oväntad utgift på mer än 5 000 kronor. För var femte svensk går smärtgränsen redan vid 3 000 kronor.Undersökning av Svea Ekonomi, 29 aug 2019

Frågor som rapporten ger svar på

Många gånger är det svårare att komma på den rätta frågan än att hitta svaret när man väl har den. Nedan följer några exempel på frågor som Sparkvot-rapporten svarar på:

 • Hur mycket sparar jag / vi per månad?
 • Hur förändras vår sparkvot per period?
 • Hur ser trenden för vårt sparande och vår sparkvot ut?
 • Hur stort är vårt ackumulerande sparande över tid?

Tips på saker att göra

Om du känner dig taggad så är följande frågor bra att reflektera över och sedan agera på:

Frågor att reflektera över och uppgifter att göra

 • Såg perioden ut som du förväntade dig?
 • Vilka var de största avvikelserna?
 • Är det något som kan eller behöver göras annorlunda nästa månad?
 • Hur skulle du kunna öka sparkvoten nästkommande månad?

Tänk gärna på att sparkvoten kan ökas både genom att öka inkomsterna och minska utgifterna. Rätt svar är inte alltid att sänka utgifterna. De går bara att sänka till noll… :sunglasses:

Vad är rimliga jämförelsesiffror?

Precis som med alla nyckeltal är det viktigt att sätta det i relation till något annat. När det gäller det egna sparandet är det klurigt eftersom det inte finns några officiella uppgifter på det i Sverige.

Nedan följer ändå några punkter som ger en fingervisning om hur det kan se ut:

 • 27 % av svenskarna klarar inte en oförutsedd utgift på mer än 5 000 kr1.
 • Median 70-talisten på Avanza månadssparar ca 1 400 kr. Median 80-talisten månadssparar ca 1 300 kr och median 90-talisten sparar ca 1 000 kr i månaden.

På många sätt kan man säga att Sverige är ett rikt land med en fattig befolkning.Det finansiella kapitalet och sparandet är ytterst litet bortsett från det obligatoriska pensionssparandet i tjänstepension och premiepension.

Data som rapporten sammanställer

Den här rapporten sammanställer uteslutande dina inkomster och utgifter För att administrera underlaget till rapporten använder du vyn alla transaktioner. För att få underlag till rapporten behöver du importera inkomster och utgifter.

Frågor, tips, kommentarer eller funderingar

Använd gärna kommentarsfältet för att ställa frågor eller dela med dig av dina funderingar. Om du har tips på hur du använder rapporten får du gärna dela med dig av de med. Vi läser alla kommentarer och svarar på majoriteten av dem.

:arrow_left: Tillbaka till innehållsförteckningen