Sparkvots fråga

Hej, sparkvot räknar ju följande: Sparkvot = (totala inkomster - totala utgifter) / totala inkomster. Kan man få fram nån typ av nettosparkvot där man tar hänsyn till och inkluderar även amorteringar? om man inte vill se amortering som ett sparande…

Hej, i nuläget är det inte möjligt eftersom vi räknar amortering som sparande vilket du är inne på. I version tre som är tänkt att gå live fram mot sommaren kommer en likviditetsbudget gå att skapa där amorteringen kan inkluderas i analysen.

Status för likviditetsrapport kan du läsa om här.

1 gillning