Splitta transaktion även efter import

Jag har förstått att man kan dela upp en transaktion i två kategorier vid import, men det hade varit fiffigt att kunna göra detta även när man redigerar transaktioner efter import. Ibland kommer jag på senare att något ska delas upp…

Det kan du göra. När du öppnat transaktionen så klickar du på “Klassisk bokföringsvy med debit och kredit” och gör ändringarna där.

1 gillning

Jag testade att dela upp en transaktion, med Klassisk bokföringsvy med debet/kredit, men effekten blir inte riktigt samma sak. Om jag kollar på en transaktion som delades upp vid import så blir det två transaktioner som båda listas som utgifter. Men delar jag upp den genom att lägga till en extra rad i debet/kredit-vyn så är det fortfarande bara en transaktion (fullt rimligt med tanke på tillvägagångssättet) med beskrivningen Komplex transaktion med flera konton.

Egentligen fungerar det kanske lika bra, men i listan så ser det inte ut som en utgift (vanligtvis röd text med minustecken framför beloppet) utan som en överföring (svart text). Se skärmdump nedan.

Transaktionen är bokförd så här:

Hade varit trevligt med en funktion för att dela upp en transaktion i efterhand, tycker jag. Vad tänker ni?

Edit: Det blev egentligen ganska bra så här också, bara att det ser lite olika ut. Så inget problem.

Ja, skillnaden är att det vid importen blir två olika “verifikat” eller “transaktioner” som vi kallar det i Spirecta.

När man ändrar i en manuell transaktion så blir det en “komplex transaktion” med flera konteringar. Nettoeffekten i alla rapporter blir samma, men precis som du noterar så blir det en transaktion i transaktionsöversikterna.

Alternativet är ju att ta bort transaktionen och lägga till de två transaktionerna manuellt, antingen via:

  1. Lägg till en enskild transaktion →
  2. Lägg till flera transaktioner →

Tack för svar. Förstår hur du menar.

Egentligen gillar jag nog “komplex transaktion”-varianten bättre. Undantaget beskrivningen i listan, tycker jag det blir mer överskådligt samt underlättar vid jämförelse med kontoutdraget.

Men skulle man inte kunna ordna så att beloppet på transaktionen, som är kopplat till kategorin/kontot (se skärmdumpen med rubrik Alla transaktioner kopplade till kontot “Elhandel och elnät” i tidigare meddelandet), visas med ett minustecken framför? Eftersom det är en utgift och beloppet som är knutet till kontot är ett debetbelopp så borde det väl vara “safe” att visa det som ett minusbelopp i listan, eller missar jag något?