Ställ in leverantör för dina vanliga bankkonto och kreditkort

Ett tips i Spirecta för att effektivisera importen som du gör månadsbasis är att förinställa t.ex. vilken importmall som Spirecta ska använda.

För att göra det:

  1. Gå till “Tillgångar och skulder”
  2. Klicka på på tillgången, t.ex. “Bankkonto”
  3. Klicka på “Redigera”
  4. Klicka dig fram till steg 3
  5. Välj “Visa ytterligare valbara alternativ.”
  6. Välj en importmall i “Förvald importmall”