Ta importregler till nästa nivå

Hej!

Jag pingar @Jim_Akerstrom till den här tråden eftersom du skrev ett inlägg i november förra året som du inte fick svar på och vi tänker lika men jag vill tillägga några saker. Du har nu fått en stöd-like av mig :slight_smile:

Importregler är suveränt för att kunna automatisera så mycket som möjligt. Men jag upplever några brister. Se nedan.

 1. Jag vill väldigt gärna kunna välja vilka importkonton regeln ska gälla för. @Jim_Akerstrom beskriver ett bra exempel på use case för detta. För min del använder jag namn på mina överföringar mellan konton på swedbank enligt [Förkortning för frånkonto][mellanrum]t[mellanrum][Förkortning för tillkonto] på både frånkonto och tillkonto. Den strukturen funkar bra. Men då jag importerar transaktioner för både frånkonto och tillkonto i spirecta så kommer samma regel ge olika resultat för olika importkonton. Här skulle det underlätta enormt att kunna välja för vilka importkonton som regeln ska gälla och jag tror det finns många andra fall då det skulle vara till stor nytta!

 2. Då jag skapar en ny funktion skulle jag vilja kunna lägga till fler villkor för text som titeln ska innehålla och värde för beloppet. Exempelvis: Om titeln innehåller “ica” eller “maxi” och värdet är mellan a och b eller mellan c och d osv. Då finns även möjlighet att introducera booleska operatorer, så att i exemplet ovan kan användaren bestämma om titeln måste innehålla både “ica” och “maxi”, eller att det räcker med en av dem finns med. Som det är nu så kan det behöva skapas många regler som är nästan identiska för att täcka behovet.

 3. I läget där jag kan testa min regel så blir det otydligt om spirecta reagerar eller inte när man trycker på testa-regeln-knappen om man redan har testat en gång och har ändrat något som man vill testa för som ger samma resultat. Kanske kan lösas genom att rutan som säger om regeln funkade eller ej blinkar till lite så man ser att spirecta har reagerat på knapptryckningen och de nya värdena. Det är en bagatell, jag vet det. Men jag gillar också utomordentlig tydlighet :slight_smile:

 4. Eftersom man vill gå mot att spirecta ska bokföra sin ekonomi så automatiskt som möjligt så borde användningen av importregler säljas in bättre och visa att det funkar och underlättar arbetet. Jag tänker på flera saker här:
  4.1. Jag vill se att när en importregel jag själv skapat lyckats användas på en transaktion så ska jag se att (och möjligtvis även vilken) importregel har använts för att kategorisera transaktionen. Typ som varningen för dubbletter men rutan kanske kan vara grön istället och säga “Din importregel identifierade transaktionen” eller något sånt.
  4.2. I importen vill jag se hur många och hur stor andel av alla transaktioner som framgångsrikt lyckades identifieras med mina egenskapade importregler. Gärna både i antal och i procent. Om bara en av dem är möjligt, vill jag se det i procent. Jag är inte säker på i vilket steg i importen jag vill se detta, men troligtvis i det sista steget.
  4.3. Jag skulle vilja få någon form av feedback på hur mycket som identifieras med importregler över tid. Ekonomin förändras ju över tid så det kan vara värt att ha ett öga på det. Om feedbacken sker med grafer eller tabeller och om det placeras på importregelsidan eller någon annanstans vet jag inte vad som är bäst. Men någon form av tydlig feedback på hur många och hur stor andel av mina transaktioner som identiferas framgångsrikt med mina egna importregler skulle vara toppen!
  4.4. I importen skulle jag vilja att spirecta automatiskt märker om det finns en transaktion som en importregel identifierat men där jag byter kategori för att regeln identifierat fel. Genom att spirecta registrerar det kan det skapas feedback på hur väl varje importregel fungerar. Frågor som hur ofta regeln används, hur ofta den stämmer, hur ofta flera regler identifierar samma transaktion och vill sätta olika kategori etc. kan då besvaras. Feedback till användaren om detta kan ges i vyn för importregler, där jag gärna också skulle vilja kunna sortera mina importregler utifrån hur bra/dåliga de är.
  4.5. Om flera importregler identifierar samma transaktion vill jag få feedback på det vid transaktionen i importen och erbjudas välja mellan de två (eller fler) importreglernas förslag eller att de har fel och jag väljer själv kategori. Hur många sådana här fall som uppstår får gärna också ingå i någon form av feedback på hur väl importreglerna fungerar.
  4.6. Det verkar som att spirecta själv skapar en del regler för hur det verkar som att jag brukar välja kategorier i importen. De reglerna skulle jag gärna vilja se någonstans i en lista och kunna ge feedback på genom att bekräfta den eller avvisa den. Om jag avvisar den ska spirecta inte använda den framöver.

Det här blev mycket mer än vad jag tänkte från början… :sweat_smile:
Cred till dig som läst hela. Fråga om det finns något som du inte förstår! :slight_smile:

1 gillning

Tack för tiden och engagemanget för det här. Låt mig få återkomma om det här. :slight_smile: