Tänker jag rätt med investeringar? Är en överföring till LYSA en utgift? 🤔

Investeringar. Lägger ni in en rubrik för investeringar som Avanza Lysa, som när ni swishar över pengar. Och lägger in det som en utgift? Eller lägger ni in det som insättningar på tillgångar?

Yes, alla tillgångar som man har i verkligheten bör läggas in i Spirecta under “Tillgångar och skulder”. Har man en inloggning på LYSA där man har 3 konton t.ex.

  • Konto 1. “Sparande till barnen”
  • Konto 2. “Sparande till sommarstuga”
  • Konto 3. “Sparande till pension”

Då har man även tre tillgångar, förslagsvis döpta på samma sätt, i Spirecta under tillgångar och skulder.

Ett sparande är likt en amortering INTE pengar som går UT ur din ekonomi, utan bara pengar som INOM din ekonomi går från en tillgång till en annan. De förändrar de facto inte din förmögenhet eftersom värdet är konstant. En utgift är ju något som gör dig fattigare på samma sätt som en inkomst gör dig rikare. Att föra över pengar från ett bankkonto till ett annat gör dig ju inte rikare. :slightly_smiling_face:

Hoppas det blev lite tydligare.