Tillgångsfördelningsrapporten

Hur stor är andelen aktier, räntor och andra tillgångsslag?

Kanske är dina pengar, precis som för de flesta svenskar, lite utspridda på många olika ställen. Det kan vara tjänstepensionen på ett ställe, PPM-sparandet på ett annat, fondroboten på ett, nätmäklaren på ett annat och slutligen den löpande ekonomin på ett sista ställe. Den här rapporten hjälper dig att se hur den totala fördelningen av aktier, räntor och andra tillgångar ser ut oavsett ställe.

https://vimeo.com/419097209/1724580277

En rapport för tjäna mer pengar genom en bättre riskjusterad avkastning

Poängen när man sparar och investerar sina pengar är inte att leta efter möjligheten till den högsta avkastningen. Om det skulle vara det enda kriteriet skulle Casinot och ett roulette-bord med 36x gånger pengarna vara en riktigt bra möjlighet.

Anledningen till att få av oss satsar alla våra pengar på ett nummer på roulettebordet är för att chansen att förlora är så hög. Avkastningen justerad för risken, den så kallade riskjusterade avkastningen, är inget vidare.

Liknande obalanser kan man få i sitt sparande genom att ha en fördelning mellan sina aktier, räntor, guld, likvida medel och alternativa investeringar. Den här rapporten hjälper dig att få en total överblick över alla dina tillgångar oavsett tillgångsslag och fördelning.

De största fördelarna med den här rapporten är:

  • Få en total översikt över fördelningen av dina tillgångar och typen av tillgångsslag
  • Få en bättre riskjusterad avkastning över tid genom bättre beslutsunderlag

Många av våra användare använder den här rapporten för att t.ex. kunna kombinera risknivån mellan olika tillgångar. Ett typiskt exempel är premiepensionen och inkomstpensionen. De flesta vill vara försiktiga med att ta för mycket risk i premiepensionen. Det kan vara sunt utifrån ett isolerat perspektiv.

Men ser man det istället som en kombination mellan fonden AP7 SÅFA, som har en riskklass 6, och inkomstpensionen som mest är en låg risk jämförbar med räntor, så blir den totala risken bara 3 på en skala till 7. I ett helhetperspektiv blir till och med den riskabla investeringen lite för låg risk.

Frågor som rapporten ger svar på

Många gånger är det svårare att komma på den rätta frågan än att hitta svaret när man väl har den. Nedan följer några exempel på frågor som Tillgångsfördelningsrapporten svarar på:

  • Vad är den totala fördelningen mellan aktier, räntor, kontanter, guld och alternativa investering i mitt sparande?
  • Hur stor andel har du investerat i respektive tillgångsslag?
  • Hur mycket pengar har du investerat i respektive tillgångsslag?
  • Hur fördelar sig de olika tillgångsslagen per tillgång?

Tips på saker att göra

Om du känner dig taggad så är följande frågor bra att reflektera över och sedan agera på:

  • Är den totala nivån rätt vald eller borde du har mer/mindre risk?
  • Finns det några avvikelser som borde åtgärdas?
  • Ligger du rätt i risk i förhållande till din ålder och dina mål?
  • Behöver du öka risken (höja andelen aktier) eller minska den (höja andelen räntor)?

Vad är en rimlig tillgångsfördelning?

Det beror helt och hållet på ens mål och livssituation. Är man ung, har en lång tidshorisont så bör man ha en hög risk med en hög andel aktier. Är man äldre och behöver pengarna inom en kort tidshorisont så behöver man ha en högre andel kontanter och räntor.

Har man väldigt mycket pengar, så pass mycket att man kan leva på dem / avkastningen från dem resten av livet bör också risken vara lägre enligt principen " Har du vunnit spelet, sluta spela. "

En klassisk tumregel är att man ska ha ungefär lika mycket i räntor som man är år gammal. Det vill säga att om man är 40 år, då bör man ha ungefär 40 % räntor och lågriskinvesteringar och resten i aktier och andra tillgångsslag.

I senare delar kommer vi räkna mer konkret vilken tillgångsfördelning som är lämplig utifrån din ekonomiska situation och de mål som är viktiga i ditt liv.

Data som rapporten sammanställer

Den här rapporten sammanställer data från alla tillgångar och vyn där du anger tillgångsfördelningen för respektive tillgång.

Frågor, tips, kommentarer eller funderingar

Använd gärna kommentarsfältet för att ställa frågor eller dela med dig av dina funderingar. Om du har tips på hur du använder rapporten får du gärna dela med dig av de med. Vi läser alla kommentarer och svarar på majoriteten av dem.

:arrow_left: Tillbaka till innehållsförteckningen