Total skuldöversikt önskemål

Möjlighet att få total skuldöversikt. Jag önskar att det fanns möjlighet att föra in viktig information i varje enskild skuld såsom ränta, avgift, amortering, löptid etc. Med hjälp av den datan skulle jag sen vilja ha möjlighet att i programmet laborera med olika amorteringstakter för att se olika kostnadseffekt på räntor och avgifter. I samband med detta skulle jag också önska möjligheten att prioritera och planera vilka skulder som ska amorteras först osv. Allt detta för att få en så bra översikt och möjlighet att planera min ekonomi på längre sikt.