Tre konstigheter i balansrapporterna

#1. Ta bort kolumnen ‘Totalt’ och ‘Pre månad’.

I kategorigrupp ‘Bankkonton’ finns t.ex. mitt ‘SEB Sparkonto’. Under år 2020 fanns där ca 11 000 kr orört. Eftersom detta är en balansrapport ser jag ingen vits med att summera tillgångarna varje månad. Jag har ingen nytta av de två kolumnerna till höger: ‘Totalt’ och ‘Per månad’.

Kan få intrycket av att man har mer tillgångar än man har. Det gäller även för skulder. Kolumnen ‘Totalt’ summerar alla skulder varje månad. I specialfallet kreditkort kan det ge en indikation på hur mycket utgifter jag haft (om jag betalt varje månad), men det är inte lämpligt att ha med i denna rapport.

#
#
#2 Visning av värde ej konsekvent mellan tillgång och kategorigrupp.

Tittar jag på mitt tillgångskonto ‘Avanza AF Onoterat’ har ingen värdeförändring skett sedan i augusti. Därför har de sista månaderna samma värde:

Tittar jag på däremot på kategorigruppen ‘Finansiella tillgångar’ sätts värdet till 0 för de månader inget nytt värde är inrapporterat. Eller min gissning är att ett värde anges för alla månader fram till och med den månad som har minst en transaktion från någon av tillgångarna i kategorigruppen:

Testa själv genom att lägga till en värdeökning 6 månader i framtiden.

Vilket alternativ är bäst? Jag vet inte, båda har sina fördelar. Vad säger ni andra?

‘Totalt i år’ verkar ange senaste angivna månadens kategorisumma (innevarande kalenderår). Inte från kolumnen ‘Totalt’.

#
#
#3 Nuvarande värde visar framtidens värde.

För mitt tillgångskonto ‘Avanza AF Onoterat’ testade jag att lägga in en stor värdeökning långt in i framtiden. ‘Nuvarande värde’ borde vara vid dagens datum och inte vid senast inlagda transaktion ett halvår i framtiden (jo jag har faktiskt några legitima sådana inlagda).

Här skiljer sig värdet i sista stapeln med dagens datum jämfört med ‘Nuvarande värde’.

Fixat. Lite forumstädning. :+1: