Uppdatera kontots värde med Tink-kopplingen?

Finns detta redan och jag har missat det, eller ligger det i pipen framåt?

Dvs uppdatera värdet på mina ISK-konton med Tink-kopplingen. Överföringarna går ju fint nu, men värdeförändringarna på tillgångarna får jag fortfarande uppdatera manuellt?

Detta samma önskas såklart för Inkomstpension och PPM, CSN-lån

Tanken är att det ska kunna gå framgent, tyvärr är vi inte där riktigt än. Sorry. Men jag låter den här stå som ett önskemål. :+1:

1 gillning