Uppdatera värdet vid helautomatisk import?

När den “helautomatiska importen” är klar (den som skulle importera automatiskt under natten)
kommer den att uppdatera värdet på tillgångar och bankkonton då med automatiskt då med?

Hur går det med den “helautomatiska” importen?

Jag vågar inte lova något. Börjar känna mig lite som Elon Musk där det alltid är två veckor bort. :man_facepalming:

Just nu har vi problem med ens “vanlig” import via Tink. Det är något som vi jobbar på just nu i alla fall. Har en programmerare på heltid på det.