Uppdelad ekonomi: allt betalas via den ena persons konto

Här kommer en variant på en ekonomi som jag identifierade tillsammans med en Spirecta-användare häromdagen. Tänkte att den kunde vara illustrativ.

Notera att jag har samlat många olika typer av uppdelningar under etiketten “Uppdelad ekonomi” för att ge inspiration av hur man kan tänka med Spirecta med olika upplägg.

Precis som vanligt är:

 • Gröna pilar inkomster
 • Grå pilar överföringar
 • Röda pilar utgifter

I grunden ser upplägget ut som följer:

 • Båda personernas lön kommer in på deras respektive privata konto. Till skillnad från många andra situationer så finns det inget gemensamt konto.

 • Man har flera olika kreditkort som man betalar löpande kostnader från. Kreditkortsräkningarna samt gemensamma fakturor betalas alla från Annas konto.

 • Efter en månatlig sammanställning för Martin över ett uträknat belopp (andel av de gemensamma utgifterna och för sina privata utgifter) till Annas konto.

Frågan som vi diskuterade är - hur kan man använda Spirecta i följande situation och vilka förbättringar finns.


Du hittar fler exempel på upplägg där man har en uppdelad ekonomi och rekommendationer på hur man kan tänka i Spirecta för att få fram rapporter över det privata vs gemensamma. Se etiketten “uppdelad-ekonomi”.

Det som bör noteras i ovanstående upplägg är att det finns en begränsning. Eftersom man använder samma kort för både privata och gemensamma utgifter så måste man antingen:

 • Urskilja vad som är gemensamt eller privat på individuell transaktionsbasis, eller
 • genom att man har vissa utgiftskategorier som är gemensamma och andra privata.

Annars finns helt enkelt inte datan som kan hjälpa Spirecta att urskilja vad som är privat respektive gemensamt. Ett exempel skulle kunna t.ex. vara att man går på restaurang tillsammans och Anna betalar med sitt kort. Det finns inget sätt för Spirecta att veta om restaurangbesöket var en privat eller gemensam utgift om man inte specifikt:

 • Berättar det för Spirecta för just den transaktionen
 • Bokför det på en kategori som man har bestämt är gemensamma aktiviteter.

En bättre lösning i ovan skulle faktiskt vara att man hade:

 • Ett kreditkort var för privata utgifter
 • Ett kreditkort var för gemensamma utgifter

Det vill säga att man gör om upplägget till följande:

Det hade även fungerat med detta upplägg:

Då blir det väldigt enkelt att urskilja eftersom “kortet” bestämmer vad som är privat eller gemensamt. Det blir då väldigt enkelt att ta fram underlag på i Spirecta eftersom man bara filtrerar i rapporterna på det specifika ursprungskontot som utgiften gjordes från.

Oavsett upplägg som vanligt börjar man upplägget med att:

 • Alla bankkontona behöver läggas in som tillgångar i Spirecta.

 • Alla kreditkorten behöver läggas in som skulder i Spirecta.

 • Man importerar kontoutdragen från båda kontona och alla kreditkorten.

Det enda man behöver notera i ovan är att man bara tar med överföringarna mellan kontona / konto-kreditkort en gång (de syns ju en gång på respektive sida). Sedan använder man filter i rapporterna för att filtrera utgifter per konto.

 • Om man kör en rapport utan filter så får man ju hur det skulle se ut om hela ekonomin var 100 % gemensamt.

 • Om man kör ett filter på t.ex. “Alla utgifter” från “Martin privatkreditkort” så får man alla utgifterna som är Martins privata.

Det görs genom:

samt

OBS! Notera att även ovan är egentligen en förenkling som är helt okej. Skulle man vilja vara 100 % nördig och superkorrekt så skulle man lagt upp även interna fodringar (=tillgång) och skulder. Läs mer här.

Alternativa sätt om inte ovanstående lösning med filter fungerar är man kan jobba med:

Kategorier och andel av kategorier som man ska betala

Det är ju inget som hindrar att man har en kategori som heter “Restaurangbesök privat” och “Restaurangbesök gemensamt”. Men det är inget jag rekommenderar eftersom det skaver lite, var går gränsen och ska man då ha nästan dubbla uppsättningar av allt?

En variation med kategorierna är att man också kan ställa in hur mycket en person i hushållet förväntas betala av en specifik kategori. Dvs. som standard utgår man ju från 50/50, men det är ju inget konstigt att komma överens om att man vill dela upp det t.ex. 70/30. Då kan man ställa in det på kategorinivå (eller faktiskt även tillgångsnivå om man t.ex. äger ett hus till 70/30).

Det kan man ställa in under “Fördelning” (eller Äganda)-fliken under “Administrera”:

Dela upp kostnader sinsemellan-rapporten

Det andra och sista sättet är att man kan göra det per transaktionsbasis via “Dela upp kostnader”-rapporten som finns under “Rapporter => Resultatrapporter => Dela upp rapport”. Där kan du gå genom på individuell transaktionsnivå vem som betalade och hur fördelningen egentligen borde ske. Det ger en väldigt granulär och exakt kontroll, men det kräver ganska mycket tid. Läs mer om rapporten här.

Då är det i min mening bättre att lösa det med att man skaffar sig ett kort för sina privata utgifter och ett för de gemensamma.