Uppdelad ekonomi: det mesta gemensamt men med en egen privat lekpeng

Hej, jag försöker ha både min egen ekonomi och min och min mans gemensamma ekonomi i spirecta, men vet inte riktigt hur jag ska hantera det i transaktionerna.

Vi har allt gemensamt som utgångspunkt och sen för vi över en lekpeng till oss var 10 000/månad.

Eftersom jag inte har någon koll på vad han gör med sin lekpeng så bokför jag den som en utgift. Min egen lekpeng däremot förs över till ett konto som jag vill följa som min egen ekonomi.

Ska jag då bokföra den som en överföring från gemensamma till mitt eget konto eller som en utgift från gemensamma och en inkomst i mitt eget konto?


Du hittar fler exempel på upplägg där man har en uppdelad ekonomi och rekommendationer på hur man kan tänka i Spirecta för att få fram rapporter över det privata vs gemensamma. Se etiketten “uppdelad-ekonomi”.

Jag skulle behöva förstå lite mer hur det fungerar, framförallt hur det ser ut kontomässigt:

 • Till vilka konto kommer hans respektive din lön?
 • Varifrån betalas gemensamma utgifter?
 • Varifrån betalas hans privata utgifter / lekpengar?
 • Varifrån betalas dina privata utgifter / lekpengar?

Hälsningar,
Jan

Tänk gemensamt konto där bådas löner kommer in. Detta är även kontot för gemensamma utgifter. Från detta konto överförs 10 000 till mitt (privata) konto samt 10 000 till min mans privata konto. Hans privata konto är inte med i spirecta och inget jag bokför, därför bokför jag bara överföringen till hans konto som en utgift från det gemensamma.

Däremot vill jag gärna bokföra mitt privata konto. Just nu bokför jag även överföringen till mitt privata konto som en utgift i det gemensamma kontot och sen en inkomst i mitt privata konto. Men jag hade kunnat bokföra det som en överföring från ett konto till ett annat, vet inte vilket alternativ som är bäst.
Jag tror dock att jag hittade vad jag letade efter. Jag skapade filter i rapport fliken så att jag kan rapportera på gemensamma eller mina egna konton…

1 gillning

Välkommen till forumet @stormpersika. Skulle man kunna illustrera det som följer?

Om ja, så blir det precis som du skriver.

 • De gröna pilarna är inkomster
 • De röda pilarna är utgifter
 • De grå pilarna är överföringar

Om du har alla tre konton inlagda så blir det inga problem att särskilja era respektive privata utgifter från de gemensamma. Precis som du skriver så gör man följande:

 1. Importera kontoutdraget från det gemensamma kontot - det kommer ta med de båda löneinkomsterna och de gemensamma utgifterna samt överföringarna till de privata kontona.
 2. Sedan importerar man kontoutdraget från de respektive privata kontona (exkl. överföringen till dessa konton, som redan är importerad via det gemensamma kontot.

När du sedan vill följa upp det i rapporterna så skulle jag tänka som följande:

 • Utan filter - dvs. rapporterna som de är som standard kommer att visa hela ekonomin som om den vore helt gemensam.
 • Sedan hade jag skapat ett filter “gemensamma utgifter” som tar med alla utgifterna, dock med begränsningen att “bara utgifter härledda från det gemensamma kontot”.
 • Sedan kan man skapa ett filter “Annas privata utgifter” som på samma sätt visar alla utgiftskategorier men bara från Annas privata konto.
 • Slutligen gör man ett identiskt filter, men visar bara utgifter från Martins konto.

På det sättet får man all önskvärd information.

Skapa filter i rapporterna

Inställningar i filtret för att visa Annas privata utgifter

Genom att välja alla inkomst- och utgiftskategorier så säger jag till Spirecta att välja alla inkomster/utgifter kategoriserade i dessa kategorier. Men genom att bara välja “Annas bankkonto” i den nedre delen så begränsar det till inkomster/utgifter som har “Annas bankkonto” som källkonto.

OBS! Notera att även ovan är egentligen en förenkling som är helt okej. Skulle man vilja vara 100 % nördig och superkorrekt så skulle man lagt upp även interna fodringar (=tillgång) och skulder. Läs mer här.

1 gillning