Utkast på uppdaterad rapport för enskild inkomst / utgiftskategori

Vi är snart redo för en ny större uppdatering som kommer att innehålla bland annat en uppdaterad version av rapporten för en enskild inkomst- eller utgfitskategori. Här är möjlighet för dig / er att komma med lite feedback innan release.

Så här ser det ut idag

Det är den här rapporten som vi pratar om:

Visa skärmklipp från den gamla rapporten

som sedan har dessa grafer:

samt

och

De stora nyheterna i punktform

Det stora som jag ser det är att:

  • Vi har lagt in den vanliga periodväljaren så att du nu kan få välja period precis som i de andra nyare rapporterna (t.ex. 3 mån rullande, valfri period etc)

  • Byggt in jämförelse mot budget i kategorin, både med siffror och grafer

  • Lagt till Filter-funktionaliteten så att du kan t.ex. på “Mat och förbrukningsvaror”-kategorin få svar på frågor såsom:

    • Hur mycket matkostnader betalades från kreditkort X eller bankkonto Y

    • Hur stor del av matkostnaderna är mina resp. min partners?

  • Lagt till många nya grafer

  • Lagt till en statistik-flik med bl.a. vanligaste transaktionerna och varifrån pengarna kom / gick (dvs. motkontona)

Den nya rapport-vyn

Den ser ut som följer

Ny graf: utfall mot budget

Visar om utfallet mot budget är större eller mindre.

Ny graf: ackumulerat utfall mot budget

Som titeln antyder

Ny graf: vanligaste käll/motkontot

Dvs. i det här fallet var har barnbidraget landat

Det finns en hel del till, men det kan vi titta på senare. Hojta gärna till om det är något som du har saknat eller önskar. :slight_smile:

Ser snyggt ut! Åker man kanske på att lägga in en budget snart då också :slight_smile:

Kan lova att om några veckor kommer vi alla vilja lägga in budget. :slight_smile:

#cliffhanger

Snyggt! Uppskattar att det med uppdatering går att se utfall per månad i textformat för enskilda kategorier. Det är något jag redan värdesätter med utgiftsgrupperna. Att det där tydligt och överblickbart framgår månadsbelopp i tabellformat. Att det (även med olika fokus) går att känna igen sig mellan 12-månaders-översikten för gruppen och enskild kategori är något jag önskar. :slight_smile:

1 gillning

Du får gärna säga något mer om detta. Kan du posta skärmklipp?

Hänger inte riktigt med tyvärr.

Överblicken med månadsbelopp på gruppnivån är utmärkt (första skärmklippet). Och nu går det även bra att se samma siffror på kategorinivå (andra skärmklippet).

Min tanke var att datan kan presenteras på samma sätt i båda vyerna, med månader på den horisontella axeln. I gruppnivå med “periodens summa” uppradade undertill för alla kategorier (som det är nu). Medan det vid klick ned till kategorinivå på första raden fortsatt syns “periodens summa”, men därefter på raderna under så kommer “budget”, “budget diff” och så vidare fram för aktuell kategori.

Jag uppskattar att slippa vrida axlarna i huvudet. Samtidigt är det möjligt att likheten är mest värdefullt vid 12-månadersperioder medan det riskerar bli klumpigare vid kortare tidspann.


Sorry… vi behöver nog ta ett möte, för jag hänger inte riktigt med på vad jag ska göra. :flushed:

1 gillning

Kan hända @janbolmeson att jag inte riktigt vet vad jag vill och därför inte kan förklara. :face_with_open_eyes_and_hand_over_mouth: Jag har bokat ett supportmöte i annat ärende men gör ett försök här.

Min spontana tanke var att det skulle bli lättare att känna igen sig om x-axeln var tidshorisonten både för kategori- och gruppnivå (text och graf). Urklipp nedan från excel där jag matat in gruppnivån som den är i Spirecta men vridit på kategorinivån. Då blir övre rubriken och översta raden på kategorinivå samma i båda vyer.

Samtidigt en smak- och vanesak.